BASE Advocaten - The Litigation Firm

Regeerakkoord 2017; wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

Nieuws 10 oktober 2017
Werkgevers en werknemers opgelet. Op 9 oktober jl. is na ruim 200 dagen (eindelijk) overeenstemming bereikt over het regeerakkoord 2017. Dit regeerakkoord is vandaag gepubliceerd. Rutte noemde het regeerakkoord 'ambitieus en evenwichtig'. Wat gaat er veranderen op het gebied van het arbeidsrecht? Wij zetten de (belangrijkste) veranderingen voor u op een rij.

 1. Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan. Een extra cumulatiegrond zal worden geïntroduceerd, waardoor het mogelijk zal worden voor de rechter om op basis van (gedeeltelijke) meerdere gronden de werknemer te ontslaan. Hier staat tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding). De mogelijkheid om een billijke vergoeding toe te kennen blijft ook gehandhaafd.
 2. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om werknemers pas na 3 jaar vast in dienst te nemen. Nu is dat nog na twee jaar. Daarbij kan de tussenpoos tussen twee opeenvolgende contracten (is zes maanden) bij CAO vergroot worden (de ketenregeling wordt op dit punt dus aangepast). Dit kan al bij seizoenswerk. Opmerking verdient dat contracten voor invalkrachten van het onderwijs in verband met vervanging wegens ziekte, buiten de al eerder gebruikte keten vallen.
 3. Werkgevers kunnen een langere proeftijd overeenkomen. Bij contracten voor onbepaalde tijd kan maximaal een proeftijd van vijf maanden worden overeengekomen. Bij contracten voor bepaalde tijd van twee jaar of langer, maximaal een proeftijd van drie maanden. Voor de overige gevallen blijft de huidige proeftijd gehandhaafd.
 4. De wet DBA wordt vervangen: er komen nieuwe regels voor ZZP-ers. Bij ZZP-ers met een laag tarief (wordt nog nader gedefinieerd maar de bandbreedte zal zijn tussen de EUR 15 – 18 per uur) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst óf een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten zal altijd sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Bij ZZP-ers met een hoog tarief (waarschijnlijk boven de EUR 75,- per uur) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (< dan één jaar) óf een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekering ingevoerd. Voor ZZP-ers boven het ‘lage’ tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van ZZP-ers. Tot slot zal ook het begrip gezagsverhouding in de wet worden aangepast.
 5. Kleinere werkgevers (maximaal 25 medewerkers) hoeven straks het loon van zieke werknemers nog maar één jaar door te betalen (in plaats van twee). Het tweede jaar wordt de werknemer betaald door het UWV.
 6. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding in plaats van (zoals nu) na twee jaar. Daartegenover staat dat de hogere (opbouw van) de transitievergoeding na tien jaar (1/4 in plaats van 1/6 van het loon per maand voor elke periode van zes maanden) verdwijnt. De 50-plussers regeling wordt gehandhaafd tot 1 januari 2020.
 7. Van de transitievergoeding mogen al externe scholingskosten (niet gericht op de eigen functie) worden afgetrokken. Het wordt ook mogelijk om scholingskosten binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie in mindering te brengen op de transitievergoeding. Wat niet wijzigt is dat scholingskosten gericht op de eigen functie niet in mindering mogen worden gebracht.
 8. De twee voorstellen die er thans liggen om de verplichting tot betaling van de transitievergoeding te verlichten (vooral voor MKB-ers) worden doorgezet. Het gaat om de compensatie voor werkgevers voor verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een CAO-regeling van toepassing is. Ook de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleinere werkgevers worden ruimer en daarmee eenvoudiger.
 9. Payrolling als zodanig blijft mogelijk. Payrollwerknemers dienen qua primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (behoudens pensioen) ten minste gelijk behandeld te worden als medewerkers in dienst bij de inlener. Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het soepelere arbeidsrechtregime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing blijft.
 10. Vanaf 1 januari 2019 hebben ‘nieuwe’ vaders recht op vijf dagen doorbetaald verlof in plaats van twee. Daarnaast is het per 1 juli 2020 mogelijk om aanvullend kraamverlof op te nemen gedurende het eerste half jaar na de geboorte, waarbij dan 70% wordt doorbetaald (via het UWV).

  Het regeerakkoord 2017 staat vast. Een en ander zal nu doorgevoerd moeten worden. Tot die tijd blijft het huidige recht gelden. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sectie arbeidsrecht.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord