BASE Advocaten - The Litigation Firm

Leen Bakker: foutje of toch bedankt?

Blogs 16 oktober 2017
Op 2 oktober jl. besliste de kortgedingrechter dat Leen Bakker niet gebonden is aan haar aanbieding om hoogslapers te leveren voor EUR 24. Volgens de kortgedingrechter was er sprake van een vergissing en hadden de betreffende kopers (consumenten) dat ook moeten begrijpen. Er waren daarom geen koopovereenkomsten tot stand gekomen.

In het vonnis zet de kortgedingrechter duidelijk uiteen welke vragen beantwoord moeten worden om te beoordelen of er in het betreffende weekend van 29 juli 2017 tienduizenden koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen of niet. Daarvoor moet onder andere vastgesteld worden of Leen Bakker de wil had om hoogslapers voor EUR 24 aan te bieden. Is dat niet het geval is, dan moet worden vastgesteld of Leen Bakker dan niet toch aan haar (niet gewilde) aanbod gebonden is omdat de betreffende consumenten daar allemaal gerechtvaardigd op hebben vertrouwd en ook hebben mogen vertrouwen.

Juist op dat laatste aspect strandde de vordering van de consumenten. Wat mij betreft terecht. De consumenten hebben er niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat Leen Bakker daadwerkelijk de wil had de bedden zo goedkoop aan te bieden. De maatstaf bij dit vertrouwen is de gemiddeld geïnformeerde consument. Van die consument mag verwacht worden dat hij zich vooraf enigszins oriënteert op de prijs van hoogslapers. Mede in dat licht hadden de consumenten moeten twijfelen aan de echtheid van het aanbod. In dit kader woog volgens de kortgedingrechter vooral ook mee dat de aanbieding niet gepaard ging met wervende teksten zoals ‘laatste aanbieding’, ‘prijsknaller’, ‘op = op’, etc. Met name dat aspect lijkt van belang, omdat het niet ongebruikelijk is dat verkopers van tijd tot tijd (zeer) grote kortingen geven gedurende speciale acties. Acties waarvan de gemiddelde consument ook zou kunnen denken dat ze te mooi zijn om echt waar te zijn, maar door een tekst als laatste aanbieding, of eenmalige actie, toch mag vertrouwen op dit aanbod. Dus als Leen Bakker dergelijke teksten wel zou hebben vermeld bij haar niet gewilde aanbieding, dan was het bepaald lastiger geweest om onder het aanbod uit te komen. Een foutje is zo gemaakt.

Een foutje online in een reclame-uiting kan potentieel grote gevolgen hebben. Indien Leen Bakker gehouden was tot nakoming, had dat (volgens haar eigen stelling) tot een schade van EUR 9 miljoen geleid. De uitspraak leert dat bedrijven die zich online tot consumenten richten hun online systemen op orde moeten hebben en dat zij na ontdekking van een fout in een reclame-uiting, direct online reageren om eventuele (verdere) schade te voorkomen. BASE helpt bedrijven bij het beheersen van dergelijke juridische risico’s.

Vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord