BASE Advocaten - The Litigation Firm

De franchisecode en het regeerakkoord 2017: toch nieuwe wetgeving?

Blogs 19 oktober 2017
Franchise is vermeld in het regeerakkoord. Onder de kop "een goed en gelijk speelveld voor ondernemers" is opgenomen: "Er komt aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de precompetitieve fase te versterken". Gezien de vermelding in het akkoord zijn de lopende activiteiten rondom de wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code voorlopig gestaakt, zo vermeldt de internetconsultatie.

Gaat de nieuwe regering het wetsvoorstel opnieuw onder de loep nemen na alle kritieken? De zin lijkt een voorbode op een minder ambitieus project, namelijk vooral een herijking van de rechten en plichten in de precontractuele fase. Een herbezinning op het wetsvoorstel is nodig (zie ook onze eerdere kritische kanttekeningen).

Ook Pieter Waasdorp (Directeur Ondernemerschap Economische Zaken) gaf recent, tijdens het Nationale Franchise Congres, aan dat de code zeker nog op bepaalde punten kan worden aangepast. Laten we hopen dat toch wordt gekozen voor een nieuwe afdeling in de wet en niet voor verankering van een code die met name door veel franchisegevers om begrijpelijke redenen niet wordt gesteund.

Meer weten over franchise? Neem contact op met franchisespecialist Thomas Faaij of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord