BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het jaar 2018 komt in zicht: is uw bedrijf klaar voor de AVG?

Blogs 01 december 2017

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking ('AVG'). Tot op dit moment wordt het kader van privacywetgeving waaraan uw bedrijf moet voldoen, gevormd door de EU-privacyrichtlijn en de implementatie hiervan in Nederland in de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Per 25 mei 2018 worden zowel de EU-privacyrichtlijn als de Wbp vervangen door de AVG. De AVG is vanaf dat moment rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.

Uitvoeringswet AVG 
Naast de AVG zal er ook een door de Nederlandse wetgever opgemaakte Uitvoeringswet van toepassing worden. Tot nog toe heeft de Nederlandse wetgever geen definitieve versie van deze Uitvoeringswet gepubliceerd en het is niet duidelijk of zij de deadline van 25 mei 2018 hiervoor gaat halen. Wel heeft zij een concept uitgebracht waaruit volgt dat de leemtes van AVG in Nederland beleidsneutraal zullen worden ingevuld. Dit betekent dat de huidige regels (van de Wbp) in stand blijven indien deze in lijn zijn met de AVG. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen met de definitieve Uitvoeringswet.

Wanneer bent u gebonden aan de AVG?
Indien uw bedrijf persoonsgegevens verwerkt bent u vanaf 25 mei 2018 dus gebonden aan de AVG. Met het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die een bedrijf kan uitvoeren met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen of vernietigen van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt vervolgens verstaan ‘alle informatie die direct of indirect aan een natuurlijke persoon kan worden gekoppeld zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.’

Aangezien de combinatie ‘verwerking van persoonsgegevens’ daarmee zeer ruim is dienen alle bedrijven rekening te houden met de AVG.

Wat verandert er door de AVG?

Ten opzichte van het huidige kader van privacywetgeving worden door de AVG verschillende rechten van betrokkenen (de natuurlijke personen van wie u persoonsgegevens verwerkt) versterkt en uitgebreid. Zo moeten bedrijven op grond van de AVG aan aanvullende voorwaarden voldoen bij het vragen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten. Deze toestemming moet naar de AVG vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig zijn gegeven. Een impliciete toestemming is onder de AVG niet langer voldoende; het moet gaan om een actieve handeling. Ook moeten bedrijven kunnen bewijzen dat zij een rechtsgeldige toestemming hebben gekregen en moet het voor betrokkenen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Gevolgen van in strijd handelen met de AVG
Indien uw bedrijf in strijd met de AVG handelt, riskeert u grote boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens die op kunnen lopen tot 20 miljoen euro of 4 % van de (wereldwijde) jaaromzet van uw bedrijf (mocht dat laatste hoger uitvallen).

Daarnaast kan het in strijd handelen met de AVG leiden tot civiele procedures met betrokkenen die zich bijvoorbeeld op het standpunt stellen dat uw bedrijf in strijd heeft gehandeld met zijn of haar privacyrechten en dat daardoor schade is ontstaan.

Naast versterking van de bestaande toestemmingsregels krijgen betrokkenen door de AVG een aantal aanvullende rechten waarvan u als bedrijf op de hoogte dient te zijn.

Wilt u meer weten over deze verdere implicaties van de AVG voor uw bedrijf? Neem dan contact op met het cluster Privacy van BASE Advocaten: Jan-Willem van Geen (Arbeidsrecht), Joris Arts of Edwin de Jong (beide Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord