BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitzondering op de rookvrije horeca

Nieuws 10 juni 2011

In de Staatscourant van 13 december 2010 is de bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omtrent de uitzondering op de rookvrije horeca gepubliceerd. Een beleidskader om onnodige controle te voorkomen in de cafés die aan de nieuwe norm voldoen volgt.

Vanaf 6 december 2010 kunnen caféhouders, die onder de uitzondering zullen vallen en roken willen toestaan, zich melden bij de nVWA (www.vwa.nl).

Ondernemers die zich melden wordt verzocht een afschrift van de vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf te overleggen, met daarbij een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast dient de melding vergezeld te gaan van een verklaring van de ondernemer dat:

  • alleen hij of zij in het café als zelfstandige zonder personeel werkzaam is;
  • in het café de bedrijfsactiviteiten vrijwel uitsluitend bestaan uit het verstrekken van alcoholhoudende drank;
  • slechts één horecalokaliteit heeft waarvan het oppervlak kleiner is dan 70 m2.
    Als blijkt dat de ondernemer naar waarheid heeft verklaard zal er geen controle ter plaatse plaatsvinden zolang aan de criteria wordt voldaan. Bij de ingang van het café moet dan duidelijk zijn aangegeven dat er mag worden gerookt.

Reeds opgelegde boetebeschikkingen tegen caféhouders zonder personeel zullen worden ingetrokken. Alle boetezaken tegen caféhouders met personeel zullen worden doorgezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord