BASE Advocaten - The Litigation Firm

KEI: van uitstel komt afstel?

Blogs 15 januari 2018
De overheid streeft een vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht na. Het doel is om de rechterlijke macht toegankelijker te maken en de rechtsgang te moderniseren. De gerechten en Raad voor de Rechtspraak zijn daartoe enkele jaren geleden gestart met een vernieuwingsprogramma onder de titel: "Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (beter bekend als "KEI"). Een van de speerpunten van KEI was het digitaliseren en moderniseren van juridische procedures.

Na jaren van voorbereiding is op 1 september 2017 een pilot van het programma KEI gestart bij een tweetal rechtbanken. De verwachting was dat na het succesvol doorlopen van deze pilot in het voorjaar 2018 een landelijke uitrol zou volgen. Zover komt het echter (vooralsnog) niet. Op 9 januari 2018 heeft de Raad bekend gemaakt dat ‘het realiseren van digitaal procederen door de rechtspraak complexer is dan was voorzien, en daardoor meer tijd en geld kost’. “De landelijke invoering van digtiaal proceduren in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordigen en vreemdelingen regulier loopt vertraging op, maar kan naar verwachting in de periode 2018-2019 worden gerealiseerd. De planning daarna leidt tot een vertraging van minimaal een jaar”, zo blijkt uit het persbericht. De digitalisering op het terrein van straf, gaat wel gewoon door.

De Raad laat zich kennelijk door de tegenslagen niet uit het veld slaan en heeft aangegeven onverminderd door te zullen gaan met de ingezette modernisering. De huidige verwachting van de Raad is dat digitaal proceduren in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenworodiging, naar verwachting op zijn vroegst eind 2018 alsnog landelijk zal worden ingevoerd. De toekomst zal uitwijzen of het zal blijven bij dit uitstel, of dat het uitstel ook zal leiden tot afstel.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord