BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een werknemer die zijn eigen disfunctioneren blijft ontkennen, biedt mogelijkheden voor de werkgever

Arbeidsrecht 18 januari 2018
Een werknemer ontslaan omdat deze disfunctioneert kan in Nederland niet zomaar. Voor een voldragen 'd-grond', oftewel de wettelijke grond voor het disfunctioneren, is niet alleen noodzakelijk dat de werkgever voldoende dossier heeft opgebouwd om het disfunctioneren aan te tonen maar ook is vereist dat de werkgever de werknemer een verbetertraject aanbiedt. De werknemer moet immers in voldoende mate in de gelegenheid worden gesteld zijn functioneren te verbeteren. Het Hof 's-Hertogenbosch heeft in dit kader recentelijk een interessante uitspraak gedaan. (Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5861). 

In deze zaak ging het om een werknemer die in dienst was bij werkgever sinds 1 mei 2015. In oktober 2015 heeft werknemer – na eerdere feedbackgesprekken - een officiële waarschuwing ontvangen van werkgever, wegens disfunctioneren. Werkgever heeft in deze waarschuwingsbrief zijn hulp aangeboden aan werknemer om zijn functioneren te verbeteren. In 2017 heeft de werkgever verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden, primair op de d-grond. De kantonrechter heeft dit verzoek toegewezen en daartegen is de werknemer in hoger beroep gekomen.

Ook het Hof is echter van oordeel dat de ongeschiktheid van werknemer als senior projectmanager redelijkerwijs kan worden afgeleid. Niet alleen blijkt het disfunctioneren uit de officiële waarschuwing die werknemer heeft ontvangen, ook zijn er e-mail conversaties waaruit blijkt dat werknemer zijn werk matig heeft uitgevoerd. Het feit dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd maakt dit niet anders, temeer omdat dit contract ruim voor de officiële waarschuwing is aangeboden aan de werknemer. Daar komt bij dat werknemer een belangrijk examen niet heeft behaald en de aangeboden hulp van werkgever om het examen wel te halen heeft afgewezen. Uit het voorgaande kan volgens het Hof niet worden opgemaakt dat werkgever werknemer niet tijdig van het disfunctioneren in kennis heeft gesteld. Uit de officiële waarschuwing en de gespreksnotities blijkt juist dat de werknemer alsmaar bleef ontkennen dat er sprake was van disfunctioneren. Onder deze omstandigheden had het weinig zin voor de werkgever om een verbeterplan op te stellen en aan werknemer aan te bieden.

Het feit dat werknemer in deze procedure voor het eerst aangeeft open te staan voor een gesprek met zijn leidinggevende en voor verbetering van zijn disfunctioneren maakt het voorgaande niet anders. Daar komt bij dat werknemer ook nog een slag om de arm hield door te melden dat het volgens hem denkbaar was dat hij een concreet aanbod tot het volgen van een verbetertraject zou hebben aanvaard. Dat is volgens het Hof zodanig laat en terughoudend dat hier geen rekening mee kan worden gehouden bij de beoordeling of werkgever werknemer voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om zich te verbeteren.

Het voorgaande brengt met zich mee dat het ontbreken van een verbeterplan niet altijd in de weg hoeft te staan aan een voldragen ‘d-grond’. Ook zonder een verbeterplan kan een werkgever voldoen aan het criterium waarin hij werknemer voldoende in de gelegenheid moet stellen om functioneren te verbeteren. Hiervoor is dan wel van belang dat een werknemer zijn disfunctioneren blijft ontkennen en de aangeboden hulp van de werkgever blijft afwijzen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord