BASE Advocaten - The Litigation Firm

Aansprakelijkheid Trustkantoor en haar bestuurders voor belastingtrucs. Wie volgt?

Nieuws 16 februari 2018
Wat een interessant vonnis van de rechtbank Amsterdam, gewezen op Valentijnsdag (ECLI:NL:RBAMS:2018:796). Het handelt over de aansprakelijkheid van een trustkantoor en haar bestuurders voor schade die de Belastingdienst lijdt als gevolg van belastingontwijking door cliënten van het kantoor. De belastingontwijking werd kort gezegd mede mogelijk gemaakt door het trustkantoor.

Bijzonder aan deze uitspraak is dat de Belastingdienst de schade civielrechtelijk probeerde te verhalen – niet op de belastingschuldigen – maar op haar adviseurs. Een belangrijk deel van de argumentatie van de rechtbank is te vinden in r.ov 4.63-69. De rechtbank overweegt onder meer dat van een trustkantoor in zijn algemeenheid niet kan worden verlangd dat het belangen van zijn opdrachtgever afweegt tegen belangen van derden (zoals bijv, de Belastingdienst). Maar gezien zijn “maatschappelijke positie in het financieringsverkeer en professionele deskundigheid” moet het belangen van derden “tot op zekere hoogte” meewegen bij de uitvoering van de opdracht.

De enkele omstandigheid dat met de constructie belasting wordt bespaard, levert (uiteraard) nog geen onrechtmatig handelen op tegenover de Belastingdienst. Maar bij belastingontduiking ligt het anders. Daarvan is sprake als de verlangde bijstand door het trustkantoor erin bestaat het bestaan van de belastingplichtige, of van de belastingschuld te verhullen voor de Belastingdienst. In de praktijk is het vaak niet zwart – wit. Het zal niet altijd op voorhand (meteen) duidelijk zijn of het verzoek leidt tot belastingontduiking. Wat moet een trustkantoor dan doen? Als de gevraagde dienstverlening voor belastingontduiking “zou kunnen worden gebruikt, maar niet zonder meer daartoe strekt”, dan moet het trustkantoor “doorvragen” naar het doel en bij onbevredigende antwoorden, zijn diensten weigeren.

Tot slot geeft de rechtbank nog aan dat de aansprakelijkheid ook voor de bestuurders van het trustkantoor kan gelden, mits hen “persoonlijk een ernstig verwijt” kan worden gemaakt van het betreffende handelen en nalaten van het trustkantoor. De rechtbank voegt daaraan toe dat dat ook kan geleden voor “andere werknemers” van het trustkantoor, maar daarvoor is wel hun positie binnen het trustkantoor van belang. Deze uitspraak is uiteraard primair van belang voor trustkantoren (en hun personeel), maar zal ook daarbuiten haar invloed hebben. Er zijn uiteraard meer adviseurs met een belangrijke maatschappelijke positie in het financieringsverkeer, of in het economisch verkeer, die onder omstandigheden, bij de uitvoering van hun diensten rekening hebben te houden met de belangen van derden. Wie volgt?

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord