BASE Advocaten - The Litigation Firm

HELP! Een concurrentiebeding! - mr. R.C. Sies - 27/04/06

Nieuws 27 april 2007
Drie tips voor ondernemers

Ondernemers struikelen regelmatig over een concurrentiebeding van een nieuwe werknemer. Vaak wordt dit (te) laat ontdekt. Werknemers staan daar zelf niet bij stil of denken dat het wel "los zal lopen". Een grote fout.

De eerste tip is: controleer tijdig of de nieuwe werknemer een concurrentiebeding heeft. Zo ja: is het geldig - met een meerderjarige werknemer en schriftelijk - tot stand gekomen? Voor welk (geografisch) gebied geldt het en wat is de werkingsduur?

Tweede tip: indien u last heeft/krijgt van een concurrentiebeding, laat de nieuwe werknemer dit dan zelf oplossen voordat u deze in dienst neemt. Pas een contract aanbieden als (schriftelijk) afstand is gedaan van het beding door de vorige werkgever danwel indien dat is omgezet in een (werkbaar) relatiebeding. Neem deze verantwoordelijkheid van de werknemer niet zelf op uw schouders!

Derde tip: er zijn mogelijkheden om een concurrentiebeding in een procedure aan te tasten. Vaak blijft daarvan wel een deel overeind. Wilt u de werknemer echt heel graag hebben, laat de zaak dan door een advocaat beoordelen. De dreiging van een procedure kan de nodige druk opleveren zodat alsnog een (financiële) oplossing wordt bereikt. En soms zal het advies zijn om naar een andere werknemer uit te kijken.

Indien u vragen heeft over het concurrentiebeding neem dan contact op met Rob Sies van BASE Advocaten.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord