BASE Advocaten - The Litigation Firm

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld

Nieuws 20 februari 2018
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën hebben laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ("Wet DBA") wordt verlengd tot 1 januari 2020. Dit betekent dat er tot die tijd geen boetes en naheffingen worden opgelegd. Wel is aangekondigd dat de mogelijkheden voor handhaving in geval van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 worden verruimd.

Met de Wet DBA is geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking. De Wet DBA heeft deze beoogde duidelijkheid echter niet gebracht; zzp’ers en opdrachtgevers verkeren in onzekerheid. Dit heeft het kabinet ertoe gebracht in te zetten op nieuwe wet- en regelgeving die met ingang van 1 januari 2020 in werking zou moeten treden. Besloten is daarom tot die tijd de opschorting van de handhaving van de huidige Wet DBA te verlengen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen tot die tijd geen boetes en naheffingen opgelegd krijgen, tenzij sprake is van ‘kwaadwillenden’.

Met ingang van 1 juli 2018 zal de handhaving in geval van ‘kwaadwillenden’ zich niet langer beperken tot de ernstige gevallen. De Belastingdienst kan over gaan tot handhaving bij ‘kwaadwillenden’ indien voldaan is aan drie cumulatieve eisen:

  1. Er is sprake van een fictieve dienstbetrekking;
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.


Kortom, tot 1 januari 2020 blijft de huidige situatie onveranderd voor niet kwaadwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. We zullen moeten afwachten wat de nieuwe wetgeving gaat brengen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord