BASE Advocaten - The Litigation Firm

De AVG komt eraan. Pas (extra) op met het verwerken van bijzondere persoonsgegevens!

Blogs 23 februari 2018
In eerdere blogs (link) berichtten wij u al over de op handen zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (''AVG''). Deze verordening treedt vanaf 25 mei 2018 in werking en bepaalt vanaf dat moment het kader van privacywetgeving waaraan uw bedrijf moet voldoen.

De AVG geeft regels voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. De AVG maakt hierbij een onderscheid tussen 'gewone' persoonsgegevens (voor uitleg hierover zie eerdere blogs) en 'bijzondere' categorieën van persoonsgegevens. Dit onderscheid is van groot belang, omdat voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (nog) strengere eisen gelden.


Bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens over gezondheid, genetische gegevens en gegevens waaruit ras, etnische afkomst en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt.

Verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken.
Op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens rust gezien hun gevoelige aard een algemeen verwerkingsverbod. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is dus verboden, tenzij er een specifieke wettelijke uitzondering van toepassing is.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, indien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van regels op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht of indien de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Voorbeeld van een wettelijke uitzondering: het Burgerservicenummer.
Een goed voorbeeld van een bijzonder persoonsgegeven is het Nationaal identificatienummer. Een nationaal identificatienummer is een bij wet vastgesteld uniek nummer. In Nederland is het bekendste nationale identificatienummer het Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer mag alleen worden gebruikt voor in de wet voorgeschreven doelen. Voor andere dan in de wet voor dit nummer genoemde doelen is het verwerken ervan niét toegestaan. Voorbeelden van wetten waarin het gebruik van het BSN is geregeld zijn de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg en de Wet persoonsgebonden nummers in het onderwijs.

Gevolgen van in strijd handelen met de AVG.
In bepaalde gevallen mag u als bedrijf dus bijzondere persoonsgegevens verwerken, maar hierbij bent u strak gebonden aan de AVG. Indien uw bedrijf in strijd met de AVG handelt, riskeert u hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 % van de (wereldwijde) jaaromzet van uw bedrijf (mocht dat laatste hoger uitvallen).

Daarnaast kan het in strijd handelen met de AVG leiden tot civiele procedures met betrokkenen die zich bijvoorbeeld op het standpunt stellen dat uw bedrijf in strijd heeft gehandeld met zijn of haar privacyrechten en dat daardoor schade is ontstaan.

Het is dus van groot belang dat u goed op de hoogte bent van de regels die de AVG vanaf 25 mei 2018 aan u oplegt. Wij zullen u over deze regels blijven informeren. Wilt u in de tussentijd meer weten over de verdere implicaties van de AVG voor uw bedrijf of heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met het cluster Privacy van BASE Advocaten: Jan-Willem van Geen (sectie Arbeidsrecht), Joris Arts of Edwin de Jong (sectie Corporate & Commercial Litigation).

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord