BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nederlandse Franchise Code in de prullenbak?

Blogs 16 maart 2018
De toekomst van de Nederlandse Franchise Code ("NFC") is onzeker. Het wetsvoorstel waarmee de NFC wettelijk zou worden verankerd stond al in de ijskast. Na het aantreden van een nieuw kabinet was onzeker of de invoering van het wetsvoorstel zou worden doorgevoerd. In het regeerakkoord werd opgenomen dat "er aanvullende wetgeving komt op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de precompetitieve fase te versterken". Gezien die vermelding in het regeerakkoord werden de lopende activiteiten rondom het wetsvoorstel gestaakt.

Vorige week werd een verslag  geopenbaard van een overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Tijdens dit overleg werd de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer gevraagd wat we kunnen verwachten op het gebied van franchise. Ze geeft aan dat haar “is gebleken dat er geen overeenstemming is tussen franchisegevers en franchisenemers over de nationale franchise code”. Daarbij geeft ze aan dat ze met een uitwerking zal komen van het regeerakkoord door middel van het opstellen van regels voor de precompetitieve fase in de vorm van een algemene maatregel van bestuur. Betekent dat een verwijzing van de NFC naar de prullenbak? Dat zegt ze niet met zoveel woorden maar het lijkt er wel op. Het is niet goed denkbaar dat de NFC en deze nieuwe door de staatsecretaris op te stellen regels naast elkaar kunnen bestaan.

De staatsecretaris hoopt voor het einde van het jaar met deze regelgeving te komen. We houden u op de hoogte.

Meer weten over franchise? Neem contact op met experts Thomas Faaij, Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord