BASE Advocaten - The Litigation Firm

Als een werknemer disfunctioneert, mag de werkgever dan de thuiswerkdag intrekken?

Arbeidsrecht 03 april 2018
Het Hof Amsterdam heeft recent geoordeeld over de vraag of een werkgever van een werknemer mag verlangen voorlopig op vrijdag op kantoor te werken – vrijdag is in principe de thuiswerkdag van de werknemer - in verband met kritiek op het functioneren van de werknemer. Het Hof heeft deze vraag positief beantwoord. Voorgaande uitspraak roept de vraag op waar de grens ligt tussen de vrijheid van de werkgever om arbeidsvoorwaarden te kunnen wijzigen tegenover het door de werknemer verkregen recht op een arbeidsvoorwaarde. (Hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2018:317).

Feiten
Het betrof een werknemer die sinds 2010 werkzaam was als redacteur bij een uitgever. Voorafgaand aan de indiensttreding zijn partijen overeengekomen dat de werknemer vanaf 1 juli 2010 op vrijdagen thuis mocht werken. In verband met kritiek op het functioneren van werknemer is in 2016 een verbeterplan opgesteld, maar dit heeft in de ogen van werkgever niet tot de gewenste verbetering geleid. Werkgever biedt de werknemer dan ook een beëindigingsovereenkomst aan, maar deze wordt niet geaccepteerd door werknemer. Vervolgens besluit werkgever nogmaals een verbetertraject te starten met werknemer, ditmaal voor de periode van april 2016 tot eind juni 2016. Afgesproken wordt dat werknemer gedurende de looptijd van het verbetertraject op vrijdag op kantoor zal werken in plaats van thuis. Op 11 juli 2016 – na afloop van het verbetertraject – informeert werknemer werkgever via de e-mail dat hij voorts weer thuis zal werken op vrijdag aangezien het verbetertraject is afgerond en het een arbeidsvoorwaarde betreft. Hier is de werkgever het echter niet mee eens en de werkgever deelt dan ook mee dat aanwezigheid op kantoor op vrijdag ‘vooralsnog tijdelijk’ wordt verlangd van de werknemer. Werknemer weigert echter op vrijdagen op kantoor te verschijnen, waarop werkgever over de vrijdagen dat hij niet op kantoor is verschenen geen loon betaalt.

Beoordeling
Het Hof oordeelt allereerst dat de afspraak omtrent het op vrijdag thuis kunnen werken kan worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde. Dit betekent echter niet dat deze arbeidsvoorwaarde nooit door de werkgever gewijzigd kan worden, dan wel dat de werknemer altijd aanspraak kan blijven maken op nakoming van deze afspraak.

De vraag of van de werknemer gevergd kan worden voorlopig op de vrijdagen op kantoor te werken moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria zoals neergelegd in het arrest Stoof/Mammoet. Hierbij spelen de volgende drie vragen een rol: 1) is er sprake van gewijzigde omstandigheden die aanleiding geven tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden; 2) is het voorstel van de werkgever redelijk, en; 3) kan aanvaarding van het redelijke voorstel in redelijkheid van de werknemer worden gevergd?

Het Hof heeft geoordeeld dat het voorstel van de werkgever om ‘vooralsnog tijdelijk’ op vrijdag op kantoor te werken, een redelijk voorstel was mede gelet op de kritiek die de werkgever al langere tijd had op het functioneren van werknemer en die heeft geleid tot het verbeterplan. Het voorstel was daarom niet onredelijk en de werknemer heeft bovendien geen specifiek belang genoemd voor het thuiswerken op de vrijdag anders dan dat hij daar rustig kon werken en daar over meer documentatie beschikte.

Wel heeft het Hof geoordeeld dat de werkgever gehouden is het loon te betalen over de vrijdagen dat de werknemer vanuit huis had gewerkt. Er was immers geen sprake van het niet verrichten van de ‘bedongen arbeid’ op deze betreffende dagen.

In de praktijk komt het vaak voor dat er discussie ontstaat tussen werkgever en werknemer over het wel of niet kunnen wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Heeft u ook vragen over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van uw werknemer? Neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord