BASE Advocaten - The Litigation Firm

KEI: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Blogs 11 april 2018
Op 15 januari 2018 verscheen op onze website een blog over het uitstel van KEI (een vernieuwingsprogramma gericht op het digitaliseren en moderniseren van juridische procedures). Daarbij werd de vraag gesteld of het uitstellen van de invoering van KEI ook zou leiden tot afstel. Deze vraag is binnen 3 maanden al beantwoord. Bij brief van 10 april 2018 heeft de Raad voor de Rechtspraak ("de Raad") aan de Minister laten weten dat "KEI wordt gereset".

 
Het besluit van de Raad verbaast niet. In januari 2018 heeft de Centrale Ondernemingsraad van de rechtspraak laten weten dat slechts een marginaal deel van het project naar behoren functioneert. De Raad erkent nu zelf ook de problemen en laat weten de controle over de digitalisering van de rechtspraak te zijn verloren. Het proces was te complex, te ambitieus en het ontbrak aan toezicht en aansturing. De digitalisering heeft daardoor veel meer tijd en geld gekost (ongeveer EUR 220 miljoen in plaats van de aanvankelijk geschatte EUR 7 miljoen). Daarbij zijn investeringen door stakeholders nog niet meegenomen. Onze inschatting is dat vrijwel iedere advocaat of gerechtsdeurwaarder zich in de afgelopen jaren heeft voorbereid op de invoering van KEI (cursussen, ICT-faciliteiten etc). Deze investeringen lijken nu voor niets te zijn geweest.

De architectuur van KEI zal volledig worden herzien. Degelijkheid gaat daarbij voor snelheid. Aan het einde van 2018 zal naar verwachting meer duidelijk worden hoe de nieuwe digitaliseringsaanpak er uit zal komen te zien. Geluk bij een ongeluk is dat de Raad erkent dat het door alle problemen niet verstandig is om te starten met de complexe digitalisering. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michiel Sweerts of een van onze andere advocaten.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord