BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nieuwe regelgeving voor franchise op vier deelgebieden

Blogs 24 mei 2018
De staatsecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer kondigde al eerder aan dat er regelgeving voor de "pre-competitieve fase" komt. Wat dat inhoudt heeft de staatssecretaris gistermiddag in een brief aan de Tweede Kamer verduidelijkt. Er komt regelgeving op vier deelgebieden, namelijk op het gebied van; (i) precontractuele informatieverplichtingen, (ii) tussentijdse wijzigingen van franchiseovereenkomsten, (iii) beëindiging van de samenwerking en (iv) overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers. De staatssecretaris streeft er naar om nog dit najaar een wetsvoorstel voor consultatie te publiceren.

In het persbericht  licht Keijzer nog toe dat “goede en evenwichtige afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers in het belang van de sector zelf en de Nederlandse Economie zijn. Op basis van gesprekken met de sector stel ik nu samen met de minister voor Rechtsbescherming een nieuw wetsvoorstel op. Hierdoor worden de belangen van de franchisegever en die van (aspirant-) franchisenemer onderling meer in balans gebracht”. Hoewel de noodzaak voor deze herverdeling van balans niet wordt onderbouwd, ziet de staatsecretaris hier kennelijk aanleiding toe na gesprekken met de sector.

In haar brief  aan de Tweede Kamer geeft de staatsecretaris verder aan dat het “op basis van de huidige inzichten opportuun lijkt in regelgeving de genoemde deelgebieden van de nodige kaders te voorzien, in plaats van verankering via een gedragscode”. Daarmee geeft zij aan dat de Nederlandse Franchise Code en de wettelijke verankering daarvan definitief van de baan is. Het lijkt erop dat de staatsecretaris nu kiest voor “normale” wetgeving in plaats van een wet die vervolgens een gedragscode aanwijst. We hopen dat de staatssecretaris kiest voor een duidelijke afdeling in de wet met duidelijk toepasbare bepalingen.

Meer weten over franchise? Neem contact op met experts Thomas FaaijJoris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord