BASE Advocaten - The Litigation Firm

Schade bij graafwerkzaamheden: wie is er aansprakelijk?

Blogs 29 mei 2018

Wie de deur uitgaat kan er niet omheen; overal wordt gewerkt, gebouwd en gegraven. Het zijn topjaren voor de bouw. En waar gewerkt wordt, gaat het soms ook mis. Zo ook bij graafwerkzaamheden in 2013 ten behoeve van de renovatie van een fietsbrug over de Leidsevaart. Een grondroerder raakt daar tijdens de graafwerkzaamheden een kabel en wordt vervolgens aangesproken door de netbeheerder voor de ontstane schade. Heeft de grondroerder een onrechtmatige daad gepleegd? In dit arrest geeft de Hoge Raad uitleg hoe dit dient te worden beoordeeld.

De Hoge Raad stelt voorop dat bij graafwerkzaamheden het gevaar bestaat dat schade ontstaat aan in de grond gelegen kabels en leidingen. Daardoor kan ook – soms aanzienlijke – gevolgschade ontstaan. Zorgplichten om deze schade te voorkomen rusten op degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding de graafwerkzaamheden worden verricht en op de netbeheerder.

Ter preventie van graafschade is in 2008 de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) in werking getreden. In dit geval had de grondroerder van de netbeheerder tekeningen (uit de jaren '50) gekregen waaruit de positie van de kabel zou moeten volgen en had de grondroerder een aantal proefsleuven gegraven. Toch ging het mis. De kabel bleek anders te liggen dan de tekening aangaf.

De Hoge Raad overweegt dat een grondroerder niet zonder meer mag vertrouwen op de aan hem verstrekte tekeningen. De werkelijke ligging van kabels kunnen door tal van oorzaken afwijken van tekeningen. Op grondroerders blijft bovendien de plicht rusten om altijd zorgvuldig te graven. In 2008 is daarom ook de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (Richtlijn) tot stand gekomen. Het gaat bij de aansprakelijkheid voor graafschade aan kabels en leidingen uiteindelijk om een afweging waarbij onder meer de bezwaarlijkheid van door de grondroerder en door de netbeheerder te nemen voorzorgsmaatregelen moeten worden bezien, ook in hun onderlinge verhouding, en waarbij deze moet worden afgezet tegen de mogelijke gevolgen van het beschadigen van kabels of leidingen. De rechter dient bij de invulling van de op de grondroerder rustende zorgplicht in beginsel aan te sluiten bij de Richtlijn.

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Pauline Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord