BASE Advocaten - The Litigation Firm

Conceptregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Arbeidsrecht 21 juni 2018
Op 28 mei 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een conceptregeling voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid naar de Tweede Kamer gestuurd ("Regeling compensatie transitievergoeding"). Het wetsvoorstel beoogt werkgevers te compenseren na betaling van een transitievergoeding aan werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn geweest. Het wetsvoorstel moet er aan bijdragen dat de werkgever – doordat hij wordt gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding – niet langer kiest voor het slapende dienstverband.

Het slapende dienstverband houdt in dat de werkgever er na 104 weken arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor kiest om het dienstverband niet op te zeggen, maar ‘slapend’ te houden. Dit om te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden. Uit de jurisprudentie volgt dat het slapend laten voortbestaan van een arbeidsovereenkomst om op die manier te ontkomen aan het betalen van de transitievergoeding niet ongeoorloofd is en ook niet strijdig met goed werkgeverschap (ECLI:NL:RBLIM:2017:7394).

De Regeling compensatie transitievergoeding beoogt hier desalniettemin een einde aan te maken. De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 april 2020. Voor gevallen na 1 april 2020 geldt dat de werkgever binnen zes maanden na uitbetaling van de transitievergoeding een aanvraag moet hebben ingediend bij het UWV wil hij in aanmerking kunnen komen voor de compensatie van de transitievergoeding. Ook aan de transitievergoedingen die zijn verstrekt door de werkgever in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 is gedacht. Uit de conceptregeling volgt dat voor deze gevallen de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 moet zijn ingediend door de werkgever. Indien daar aan is voldaan kunnen ook deze transitievergoedingen worden gecompenseerd door het UWV.

Hoewel het voorstel nog geen wet is en het nog even duurt voordat het 1 april 2020 is, raden wij werkgevers aan om toch vast nauwkeurig bij te houden welke langdurig zieke werknemers vanaf 1 juli 2015 uit dienst zijn gegaan met uitbetaling van een transitievergoeding. Daarnaast is het ook verstandig om bij een afscheid met wederzijds goedvinden met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, nadrukkelijk in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid en dat de werknemer de wettelijke transitievergoeding ontvangt. Het kan zomaar zo zijn dat je hier vanaf 1 april 2020 als werkgever voor gecompenseerd wordt door het UWV.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord