BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen

Nieuws 25 juni 2018
Op 12 juni 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders' zonder stemming aanvaard. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De onevenredig ervaren stijgingen van de beloning van bestuurders is al geruime tijd onderwerp van discussie en veroorzaakt maatschappelijk onbehagen. Uit verschillende beloningsonderzoeken blijkt dat de beloningsontwikkeling tussen bestuurders van grote ondernemingen en de ‘gemiddelde’ medewerker groter wordt.

Onevenredige beloningsverschillen kunnen leiden tot verstoorde arbeidsverhoudingen binnen een onderneming. Om dit te voorkomen moet meer openheid komen over de ontwikkeling van evenwichtige beloningsverhoudingen binnen ondernemingen, aldus de regering.

Op dit moment is de ondernemer op grond van artikel 31d Wet op de ondernemingsraden (“WOR”) al verplicht schriftelijke informatie aan de ondernemingsraad te verstrekken over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van werknemers en de beloningsafspraken van het bestuur. Uit de praktijk blijkt echter dat een discussie over de beloningsafspraken meestal niet plaatsvindt.

Met de aanpassingen van de WOR beoogt de regering de transparantie en het gesprek over topbeloningen tussen de ondernemer en ondernemingsraad te bevorderen. De ondernemer en ondernemingsraad worden verplicht gesteld jaarlijks in de overlegvergadering een gesprek te voeren over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Hiermee wordt de meningsvorming binnen de onderneming over topbeloningen bevorderd en kunnen partijen vooraf met elkaar overleggen. Bovendien kunnen argumenten worden uitgewisseld waarbij wordt gewerkt met meetbare doelstellingen. Uiteindelijk zijn het nog steeds de eigenaren/aandeelhouders van de onderneming die de hoogte van de beloning van bestuurders bepalen, maar worden de werknemersbelangen beter behartigd.

De verplichting geldt alleen voor ondernemingen waarin doorgaans meer dan honderd personen werken. Hiermee is aansluiting gezocht bij het systeem van de WOR en is rekening gehouden met de administratieve lastendruk. Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Rob Sies of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord