BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wil HEMA de franchiserelaties beëindigen? (2) – Geschil bereikt voorlopig hoogtepunt

Blogs 10 augustus 2018
De gemoederen tussen HEMA en haar franchisenemers lopen steeds hoger op. Op 19 juli jl. schreef BASE al in een blog  over het slepende geschil tussen HEMA en haar franchisenemers. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar in een geschil over de verdeling van de kosten van online verkoop.

Rb Amsterdam, 18 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5098 (HEMA)
Inmiddels heeft ook de rechter zich hierover uitgesproken. Waar ging deze procedure precies over? Kort gezegd is tussen franchisegever HEMA en haar franchisenemers geschil ontstaan over de afrekeningen voor de kosten van online verkoop. Over deze afspraken zijn o.a. in een addendum bij de franchiseovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst nadere afspraken gemaakt. Echter, partijen steggelen over de uitleg van deze afspraken. Franchisegever HEMA vindt dat franchisenemers meer moeten bijdragen aan de kosten van online verkoop, terwijl haar franchisenemers hiervoor geen grond zien in de eerder gemaakte afspraken. De Rechtbank Amsterdam heeft op 18 juli 2018 de franchisenemers grotendeels in het gelijk gesteld.

Nieuwe ontwikkelingen (10 augustus 2018)
In navolging van de, voor HEMA nadelige, uitspraak van de Rechtbank Amsterdam kopt het FD vandaag met nieuwe ontwikkelingen in het geschil tussen HEMA en haar franchisenemers. Volgens het FD heeft HEMA middels een brief alle franchiseovereenkomsten opgezegd van franchisenemers die betrokken zijn geweest bij de hierboven genoemde procedure bij de Rechtbank Amsterdam (de bestuurders van de zogeheten Vereniging Aangesloten Bedrijven). HEMA verwijt deze franchisenemers een contra-productieve houding te hebben en geeft hun de schuld van de recent mislukte verkoop van het bedrijf.

Met het opzeggen van de franchiseovereenkomsten (24 van de ongeveer 100) probeert HEMA de druk op haar franchisenemers verder op te voeren. Hiermee heeft het conflict tussen HEMA en zijn franchisenemers in ieder geval een nieuw hoogtepunt bereikt. Of HEMA op korte termijn met al haar franchisenemers zal breken, is nog de vraag. Wij houden u daar in ieder geval van op de hoogte.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Thomas Faaij, Joris Arts, Edwin de Jong of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord