BASE Advocaten - The Litigation Firm

Deliveroo-bezorger is geen werknemer

Nieuws 16 augustus 2018
Volgens de bezorger in kwestie moet de overeenkomst tussen hem en Deliveroo worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst omdat sprake zou zijn van schijnzelfstandigheid. Volgens de rechtbank Amsterdam is de bezorger echter geen schijnzelfstandige en is dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Hierna wordt ingegaan op deze uitspraak.

Feiten
Bezorger is op 4 juni 2016 bij Deliveroo in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deliveroo heeft op een gegeven moment besloten om in de toekomst niet meer met bezorgers in loondienst te werken, maar alleen nog met zelfstandigen. Bezorger is hiervan door Deliveroo op 1 november 2017 per e-mail op de hoogte gesteld. In reactie hierop heeft de bezorger per e-mail aangegeven dat hij graag als zelfstandige voor Deliveroo blijft werken. Hierna sluiten partijen een overeenkomst van opdracht en heeft de bezorger zich in de KvK ingeschreven als eenmanszaak met als doelomschrijving ‘bezorgen voor Deliveroo’. Bezorger is vervolgens aan de slag gegaan voor Deliveroo, waarbij hij gebruik maakte van de kleding en thermobox van Deliveroo die hij nog in het bezit had en welke hij mocht houden.

Oordeel rechtbank
Volgens de bezorger moet de overeenkomst tussen hem en Deliveroo als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd. De rechtbank is echter tot het oordeel gekomen dat de overeenkomst niet gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst. Voor het oordeel van de rechtbank is de beantwoording van de volgende twee vragen met name van belang geweest:

 1. wat was de intentie van partijen; en
 2. hoe is feitelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst van opdracht?


Ad 1. Wat was de intentie van partijen bij het aangaan van de overeenkomst?
Volgens de rechtbank was de intentie van beide partijen dat bezorger als zelfstandig ondernemer voor Deliveroo zou gaan werken. Dit volgt onder meer uit de (opdracht)overeenkomst die de bezorger en Deliveroo overeenkwamen. Daarin was namelijk expliciet vastgesteld dat zij niet de intentie hadden dat bezorger als werknemer bij Deliveroo in dienst zou treden. Daarnaast volgt uit andere bepalingen uit de overeenkomst dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, namelijk: 

 • bezorger zich kan laten vervangen;
 • bezorger mag de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht van Deliveroo verrichten;
 • bezorger krijgt geen vergoeding bij ziekte; en
 • bezorger wordt betaald per voltooide bestelling. 


Bovendien heeft de bezorger ten behoeve van zijn werkzaamheden voor Deliveroo zijn eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft hij een btw-nummer aangevraagd. Volgens de rechtbank staat daarom vast dat de bezorger zich ervan bewust was dat hij als zelfstandig ondernemer voor Deliveroo zou gaan werken in plaats van in loondienst.

Ad. 2 Hoe is feitelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst van opdracht? 

De rechtbank heeft ook naar de feitelijke uitvoering gekeken om een oordeel te kunnen vormen over de vraag of sprake is van een opdrachtovereenkomst of van een arbeidsovereenkomst. De rechtbank heeft in dat kader onder meer vastgesteld en van belang geacht dat de bezorger:

 • zelf mag bepalen of en wanneer hij werkt;
 • opdrachten kan en mag weigeren;
 • vrij is om zelf de route te bepalen die hij fietst;
 • zelf bepaalt welke kleding hij draagt bij de uitvoering van zijn werk;
 • een eigen thermo box voor het vervoer van de maaltijden heeft;
 • ook voor concurrenten mag werken; 
 • hij zich mag laten vervangen door een ander om het werk voor Deliveroo te verrichten; en
 • slechts als bijbaan werkzaamheden voor Deliveroo verricht en dat hij onder de voorwaarden van de opdrachtovereenkomst substantieel meer verdient dan het loon dat hij op grond van zijn arbeidsovereenkomst verdiende.


Op basis van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht.

Meer weten? Neem dan contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord