BASE Advocaten - The Litigation Firm

FRANCHISE: PROGNOSES, DE EUROPESE ERECODE EN NEDERLANDSE FRANCHISE CODE (HR 21-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1696).

Nederlands 25 september 2018
Inleiding
Vorige week vrijdag 21 september 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over franchise. De Hoge Raad heeft herhaald dat uit hetgeen redelijkheid en billijkheid eisen géén algemene regel voortvloeit dat een franchisegever een (aspirant) franchisenemer in de precontractuele fase moet inlichten omtrent de te verwachten omzet of winst (HR Paalman/Lampenier (2002)). Ook herhaalt de Hoge Raad de regels over de aansprakelijkheid voor kort gezegd onjuiste (omzet)onderzoeken (HR Street-One (2007)). Wat wij in het bijzonder aanstippen is het oordeel van de Hoge Raad dat de Europese Erecode inzake Franchising niet zonder meer kan worden aanvaard als een "in Nederland levende rechtsovertuiging'' bedoeld in artikel 3:12 BW. Daarom bestond ook op basis daarvan géén algemene verplichting voor de franchisegever om in de precontractuele fase alle beschikbare informatie aan de franchisenemer te verstrekken. Wat betekent dit arrest voor de rol van de Europese Erecode en de daarop gebaseerde Nederlandse Franchise code (''NFC'')?

Achtergrond
In cassatie stelde de franchisenemer dat voor de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, de in de Europese Erecode neergelegde afspraken en verplichtingen moeten worden aangemerkt als “in Nederland levende rechtsovertuigingen” bedoeld in artikel 3:12 BW. Volgens de franchisenemer volgt uit de Europese Erecode een algemene verplichting voor de franchisegever om in de precontractuele fase “alle informatie en overige gegevens” aan (aspirant) franchisenemers te verstrekken. Hiervoor is het volgens de franchisenemer niet vereist dat tussen partijen is of wordt gerefereerd aan de Europese Erecode. De Hoge Raad vindt dit niet. Volgens de Hoge Raad kunnen de in de Europese Erecode neergelegde afspraken niet zonder meer worden aangemerkt als “in Nederland levende rechtsovertuigingen” bedoeld in art. 3:12 BW.

Resterende rol de Europese Erecode en NFC?
Is hiermee de rol van de Europese Erecode en de daarop gebaseerde NFC uitgespeeld? Die conclusie gaat te ver. Beiden beogen breed gedragen opvattingen over goed franchisenemer- en franchisegeverschap neer te leggen in gedragsnormen. Zo is in de NFC neergelegd dat aan (aspirant) franchisenemers binnen een redelijke termijn correcte en zo volledig mogelijke informatie wordt verstrekt (artikel 3.4 NFC). De wettelijke verankering van de NFC is (in ieder geval tijdelijk) van de baan. Hartlief betoogt in zijn conclusie bij het arrest dat de NFC nog steeds een rol kan spelen bij de inkleuring van algemene leerstukken met betrekking tot franchise. De AG overweegt dat niet uitgesloten is dat bij toepassing van algemene leerstukken inkleuring door een regeling als de NFC (of de Europese Erecode?) plaatsvindt, (1) direct omdat deze eventueel door betrokkenen van toepassing is verklaard, maar (2) mogelijk ook indirect via art. 6:2 jo. 3:12 BW of langs de weg van het ongeschreven recht in art. 6:162 BW (de zorgvuldigheidsnorm). Daarmee is niet gezegd dat een enkel schenden van de NFC meteen ook onzorgvuldig en onrechtmatig is.

Conclusie
De Hoge Raad bevestigt zijn jurisprudentie. Daarnaast leiden wij uit het arrest af dat de rol van de Europese Erecode en de NFC niet is uitgespeeld, maar de lat voor een beroep op de bepalingen hieruit hoog is en dat zo’n beroep altijd vergezeld moet worden van een beroep op de bijzondere omstandigheden van het geval. Het zou goed zijn als de wetgever in de toelichting op het komende wetsvoorstel ook specifiek ingaat op de rol van de Europese Erecode en de NFC, bijvoorbeeld door de lijn van Hartlief te bevestigen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de franchise specialisten van BASE Advocaten: Joris Arts, Thomas Faaij en Edwin de Jong.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord