BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nieuwe wetgeving franchise – Update staatssecretaris (Mona Keijzer)

Blogs 22 oktober 2018
Op 24 mei jl. berichtten wij u al dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft afgekondigd dat er wetgeving komt op het gebied van franchise en wel op vier deelgebieden, namelijk: (i) precontractuele informatieverplichtingen, (ii) tussentijdse wijzigingen van franchiseovereenkomsten, (iii) beëindiging van de samenwerking en (iv) overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

In haar brief aan de Kamer van 23 mei jl. gaf zij aan er naar te streven om nog dit najaar te komen met een consultatieversie van het wetsvoorstel. Dat is iets te ambitieus gebleken.

In de Commissievergadering van afgelopen donderdag 18 oktober jl. heeft de staatssecretaris namelijk laten weten dat ze bezig is met het voorbereiden van de nieuwe wetgeving, maar dat zij ‘er nog niet veel over kan zeggen’. Keijzer gaf daarbij wel nog aan dat het franchisenemers en franchisegevers in afwachting van de nieuwe wetgeving vrij staat om samen tot ‘goede ideeën’ te komen, bijvoorbeeld op het gebied van laagdrempelige geschillenbeslechting. Op dat punt wordt dus mogelijk (ook) specifieke wetgeving voorbereid.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe wetgeving in de gaten. Meer weten over franchise? Neem contact op met experts Joris Arts, Thomas Faaij, Edwin de Jong of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord