BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het omzeilen van een concurrentiebeding binnen franchise

Blogs 19 november 2018
Vrijwel alle franchiseovereenkomsten bevatten concurrentiebedingen. Een dergelijk beding bepaalt (veelal) dat het de franchisenemer één of meerdere jaren na afloop van de franchiseovereenkomst niet is toegestaan om een vergelijkbare (concurrerende) onderneming te exploiteren. Meestal zal hier ook een hoge contractuele boete aan gekoppeld zijn.

In de praktijk leidt de geldigheid van (stevige) concurrentiebedingen tot veel procedures. Rechters toetsen daarin of een concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst onredelijk is. De franchisenemer moet dan aantonen waarom in zijn geval het concurrentiebeding moet worden beperkt (of ontbonden). De inhoud, duur en geografische reikwijdte van het beding kunnen aanleiding zijn om een concurrentiebeding te beperken. Of een concurrentiebeding uiteindelijk wordt beperkt of niet: het exploiteren van een vergelijkbare (concurrerende) onderneming na afloop van de franchiseovereenkomst is risicovol. Dit geldt eens temeer voor het opzetten van een schijn-constructie ter omzeiling van het concurrentiebeding. Dat bewijst een uitspraak  van het Hof Arnhem van 3 april 2018.

Hierin speelde een geschil tussen franchisegever Bruna en haar voormalig franchisenemer. In de franchiseovereenkomst was bepaald dat de franchisenemer gedurende één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst niet betrokken mocht zijn bij een concurrerende onderneming van Bruna. De voormalige franchisenemer in kwestie had geprobeerd dit verbod te omzeilen.

Het was zijn plan om na afloop van de franchiseovereenkomst een filiaal van The Read Shop te laten vestigen om deze na afloop van het concurrentieverbod van één jaar als franchisenemer van de The Read Shop zelf te gaan exploiteren. In dit licht had de gewezen franchisenemer het voor de The Read Shop mogelijk gemaakt om zich te vestigen in de winkelruimte, die daarvoor nog in gebruik was als (door hem) geëxploiteerde Bruna-winkel. Ook leende hij in de tussentijd voormalige werknemers van Bruna uit aan de vestiging van de The Read Shop (die hij na afloop van het concurrentieverbod aldus zelf zou gaan exploiteren).

Franchisegever Bruna verweerde zich tegen bovenstaande gang van zaken. Zij stelde dat de ‘’betrokkenheid’’ van de voormalige franchisenemer bij de concurrerende vestiging van de The Read Shop onder het concurrentiebeding viel. Volgens de rechtbank mocht de voormalige franchisenemer de activiteiten voortzetten. Echter, het plan van de voormalige franchisenemer om het concurrentieverbod te omzeilen doorstaat de toets van het hof niet. Het verbod ziet volgens het hof ook op de betrokkenheid bij een concurrent, als die concurrent betrokken wordt bij het omzeilen van dat concurrentieverbod.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Edwin de Jong, Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord