BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vervanging Wet DBA nog verder uitgesteld: nieuwe stand van zaken

Nieuws 10 december 2018
Eerder dit jaar schreven wij een blog over de huidige stand van zaken van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ("Wet DBA"). In dit blog werd gemeld dat de handhaving van de Wet DBA zou worden opgeschort tot 1 januari 2020 (met uitzondering van kwaadwillenden). Inmiddels is er weer nieuws aan het front. Dit uitstel blijkt namelijk niet voldoende. Op 26 november jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tweede voortgangsbrief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin is aangekondigd dat een vertraging van nog één jaar wordt vermoed. 1 januari 2021 moet daarmee de beoogde datum van inwerkingtreding van de hernieuwde Wet DBA worden. In dit blog wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken en van de beoogde vervolgstappen voor de hernieuwde Wet DBA.

  1. De opdrachtgeversverklaring en de webmodule: De huidige wetgeving geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers onvoldoende duidelijkheid over de gevallen wanneer er volgens de wet geen sprake is van een dienstbetrekking. Op dit moment werkt het kabinet aan een webmodule waarmee vooraf wordt bepaald of er geen sprake is van een dienstbetrekking (‘buiten dienstbetrekking’). Deze opdrachtgeversverklaring geeft zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en dat geen premies werknemersverzekeringen moeten worden betaald. De uitwerking van de webmodule ligt volgens minister Koolmees op schema, ondanks dat volgens de brief nog volop onderzocht wordt of de webmodule wel uitvoerbaar en handhaafbaar is. De verwachting is dat de webmodule eind 2019 gereed is.
  2. Verduidelijking van gezag: Doordat de meeste zelfstandigen en opdrachtgevers dit vraagstuk als het grootste knelpunt zien wordt aangeven dat de criteria voor de gezagsverhouding snel moeten worden verduidelijkt. Hoewel dit vraagstuk vaak beantwoord wordt per individueel geval, wordt dit verduidelijkt door indicaties te geven van gezag, door het geven van contra-indicaties voor gezag en door het geven van voorbeelden. Deze verduidelijking zal worden opgenomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Uiterlijk 1 januari 2019 wordt deze verduidelijking verwacht.
  3. Maatregelen voor de ‘onderkant van de markt’: In het regeerakkoord is afgesproken om meer bescherming te bieden aan zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die onder een bepaald tarief werken. De criteria voor de afbakening van de werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn: een laag tarief ( tussen de 15 en 18 euro) in combinatie met een lange duur (meer dan drie maanden), of een laag tarief in combinatie met reguliere bedrijfsactiviteiten. Gebleken is echter dat de beoogde maatregelen ter bescherming van werkenden met lage tarieven in strijd is met het EU-recht. De komende tijd zal door het kabinet gekeken worden naar alternatieven voor het nemen van maatregelen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Beoogd wordt om dit in de eerste helft van 2019 uiteen te zetten in een internetconsultatie.
  4. Opt-out voor de ‘bovenkant van de markt': In dezelfde internetconsultatie zal uiteengezet worden of het mogelijk is om meer zekerheid te geven aan zelfstandig ondernemers die bewust kiezen voor ondernemerschap. Er wordt een opt-out voorgesteld voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen voor zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief. De opdrachtnemer moet dan samen met de opdrachtgever schriftelijk verklaren gebruik te willen maken van de opt-out regeling. Er kan dan naderhand geen aanspraak meer worden gemaakt door de werkende op een arbeidsovereenkomst en de bijkomende aanspraken.


Ook na deze tweede voortzettingsbrief van minister Koolmees kan geconcludeerd worden dat er nog veel moet gebeuren en dat op dit moment nog weinig concreet duidelijk is. De uiteindelijke versie van de hernieuwde Wet DBA is daarmee nog verre van zeker. Wij houden de stand van zaken nauwlettend in de gaten en houden u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marlotte Reckers, of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord