BASE Advocaten - The Litigation Firm

Consument eenvoudiger naar rechter- mr. R.C. Sies - 29/03/07

Blogs 29 maart 2007

'Consumenten en ondernemers moeten hun geschillen bij de rechter makkelijker kunnen uitvechten. Dat bepleit de Sociaal-Economische Raad (SER) in een vandaag gepubliceerd advies.

Zo hamert de raad op een eenvoudige procedure waardoor het voor burgers makkelijker wordt om naar de kantonrechter te stappen. Volgens het adviesorgaan is de huidige dagvaardingsprocedure te duur en tijdrovend. Wel stelt de SER dat die procedure moet blijven bestaan, zodat mensen een keuze hebben. Voordeel van deze manier van ageren is dat men meer rechtswaarborgen heeft.

Met een eenvoudiger procedure, zo stelt de organisatie, hoeven burgers niet eerst meer naar de deurwaarder om een zaak aanhangig te maken. Ze kunnen hun eis dan langs elektronische weg openbaar maken bij de griffie. Verder is een advocaat niet meer verplicht, zodat ook minder gebruik gemaakt hoeft te worden van kostbare bewijsmiddelen als getuigen en deskundigen, en zal er bij goedkeuring van alle partijen alleen mondelinge behandeling plaatsvinden.

Om zo'n makkelijke procedure mogelijk te maken, moet het maximum bedrag in zaken waarover de kantonrechter uitspraken mag doen, wel worden verhoogd van de huidige 5000 euro naar 25.000 euro, adviseren de onderzoekers. Voorts zal de grens voor hoger beroep bij de kantonrechter moeten worden opgetrokken van 1750 euro tot 2000 euro. Het adviesorgaan verwacht dat daardoor de toegang tot het recht voor de burger sterk zal verbeteren.

De SER ziet een eenvoudiger procedure, die binnen zes maanden moet zijn afgehandeld, als een goede aanvulling op het werk van geschillencommissies. Burgers kunnen nu immers eveneens op die terreinen waar nog geen geschillencommissies zijn, sneller en goedkoper hun recht halen. Het is ook een belangrijke aanwinst voor mensen die de voorkeur geven aan een uitspraak van een rechter boven een bindend advies van geschillencommissies.

De raad vindt dat eenvoudiger procedures ook gebruikt moeten worden voor geschillen tussen ondernemers én particulieren onderling. Overigens meent de SER dat zaken waarbij het om grote geldbedragen gaat, niet via de makkelijke procedure kunnen worden afgehandeld. Daarbij is het adviesorgaan verdeeld over het maximumbedrag dat moet gelden. De consumenten- en onafhankelijke leden willen de grens leggen bij 25.000 euro, de ondernemersleden denken aan een maximum van 5000 euro.'

Copyricht (c) 2007 Sdu - Overheidsinformatie
Opmerkelijk is dat nog onlangs (zie het bericht op deze site van 5 februari 2007) door minister Hisch Ballin in een brief aan de tweede kamer een aantal voorstellen zijn opgenomen om procederen bij de civiele rechter te vereenvoudigen. Tevens lijkt het advies van de SER in te druisen tegen de van overheidswege ingezette koers voor alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation, mede ter ontlasting van het rechtssysteem. Het voorstel van de SER zou wel eens tot een aanzienlijk hogere werklast voor de rechterlijke macht en een verdergaande juridisering van de maatschappij kunnen zorgen.

Noot:

Voor het persbericht en de daarbij behorende rapporten klikt u hier.

Voor meer informatie over procederen bij de civiele rechter kunt u contact opnemen met mr. V.R.M. Appelman of mr. R.A.W.J. van Eijck.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord