BASE Advocaten - The Litigation Firm

Pro-formaprocedure niet langer in strijd met WNT

Nieuws 14 februari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 gelden zogenaamde 'pro formaprocedures' als volwaardige rechterlijke uitspraken onder de Wet Normering Topinkomens (WNT). Indien daarin door de rechter vergoedingen worden toegewezen die hoger zijn dan het WNT-maximum, zijn deze niet langer strijdig met de WNT.

Afwijken van de WNT
Artikel 1.6 WNT bepaalt de gevolgen van overschrijding van WNT-maxima. In het tweede lid is bepaald dat voor zover partijen een uitkering (vergoeding) wegens beëindiging van het dienstverband overeenkomen, die uitkomt boven het WNT-maximum, deze automatisch tot het maximum wordt beperkt. Een al betaalde overschrijding moet worden terugbetaald. Het voornoemde is alleen anders als de betaling voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak. De rechter is namelijk niet gebonden aan WNT-maxima.

In de oudere Uitvoeringsregeling WNT(1) heeft de wetgever echter het standpunt ingenomen dat er in geval van een pro-formaprocedure geen sprake zou zijn van een rechterlijke toets. En in die zin niet van een rechterlijke uitspraak conform voornoemd artikel. Volgens de wetgever verzoeken partijen in zo’n pro-formaprocedure de rechter immers gezamenlijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, onder toekenning van een door hen vooraf afgesproken vergoeding. Er zou dan geen feitelijke vaststelling van de vergoeding door de rechter plaatsvinden en dus geen rechterlijke toets. Een dergelijke ontbindingsbeschikking zou in dat geval wel van kracht zijn. De afspraak tussen partijen zou dan echter strijdig kunnen zijn met de WNT, als de afgesproken ontslagvergoeding uit zou stijgen boven het WNT-maximum.

Deze visie van de wetgever miskent echter dat het niet altijd mogelijk is om een zuivere pro-formaprocedure te onderscheiden van een procedure waarin de rechter wel degelijk het een en ander toetst. Tevens blijkt uit jurisprudentie dat WNT-situaties niet snel worden behandeld via een pro-formaprocedure en dat voor afwijking van de WNT-maxima door de rechter in ieder geval sprake moet zijn van een sprekende motivering(2).

Volgens de nieuwe Uitvoeringsregeling WNT (2019) dient de pro-formaprocedure vanaf nu ook te worden erkend als een rechterlijke uitspraak in de zin van art. 1.6 lid 2 WNT(3).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Sies of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

(1) Stcrt. 2014, 36379, p. 11.
(2) Ktr. Noord Holland 4 juli 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:4102 en CRvB 29 juni 2015, ECLI:"NL:CRVB:2015:1924.
(3) Stcrt. 21 november 2018, 62642, p. 8.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord