BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wetsvoorstel Wet Franchise – consultatie gesloten

Nederlands 21 februari 2019

Op 31 januari jl. sloot de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ''Wet Franchise''. Er zijn 362 reacties op het wetsvoorstel ingediend. Van de 362 ingediende reacties op het wetsvoorstel zijn 56 reacties afkomstig van franchisegevers, 242 van franchisenemers, 25 van franchiseadvocaten en 39 van (inter)nationale brancheverenigingen, adviseurs en andere belanghebbenden.

Analyse BASE
Ook BASE heeft haar analyse van het wetsvoorstel ter consulatie ingediend. BASE heeft in haar analyse o.a. gewezen op de vele open normen die het wetsvoorstel bevat, welke problematisch kunnen zijn voor toepassing in de praktijk. Ook heeft BASE o.a. kritische kanttekeningen geplaatst bij het in het wetsvoorstel geregelde (verplichte) instemmingsrecht van franchisenemers en de onduidelijke verplichting tot het vergoeden van goodwill.

Visie franchisegevers
Uit de internetconsulatie volgt dat franchisegevers overwegend kritisch zijn over het voorliggende wetsvoorstel. Zij stellen dat de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel eenzijdig (en amper onderbouwd) negatief is richting franchisegevers. Franchisenemers worden volgens franchisegevers door het wetsvoorstel te vergaand beschermd, ongeacht hun grootte, financiële armslag of kennisniveau. Veel franchisegevers sluiten zich dan ook aan bij het kritische commentaar bij het wetsvoorstel van de Nederlandse Franchise Vereniging. Dit commentaar valt uiteen in vijf hoofdpunten:

  1. Precontractuele informatieverplichting is een goede zaak, maar moet nauwkeuriger in het wetsvoorstel;
  2. Ondernemerschap wordt teveel beknot door voorliggend wetsvoorstel, o.a. door de 'veegbepalingen';
  3. Het wetsvoorstel houdt geen rekening met de grote diversiteit binnen franchising; het raakt vooral kleine franchisegevers en soft-franchise disproportioneel en geeft grote franchisenemers (≥ 50 medewerkers) veel extra bescherming;
  4. Innovatie binnen franchiseformules wordt vertraagd en ernstig bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt en is ook in strijd met mededingingsrecht;
  5. De aard van de wetgeving is te dwingend, vooral tijdens de looptijd van de samenwerking. Binnen de samenwerking geeft wetsvoorstel een invulling van de relatie in plaats van goede kaders te scheppen.

Visie franchisenemers
In tegenstelling tot de franchisegevers hebben franchisenemers (liefst 242 in aantal) zeer positief gereageerd op het wetsvoorstel. Veel franchisenemers sluiten zich in hun reactie aan bij het commentaar bij het wetsvoorstel van het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers.

Volgens het Vakcentrum is het wetsvoorstel een afgewogen ondersteuning van de positie van de franchisenemers, zonder afbreuk te doen aan de positie van franchisegevers. Zo bieden volgens het Vakcentrum de pijlers van de (precontractuele) informatieverplichting, goed franchisegever- en franchisenemerschap en het instemmingsrecht gezamenlijk een stevig fundament voor een meer evenwichtige samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers. Echter, maakt ook het Vakcentrum de kritische kanttekening dat het wetsvoorstel te veel open normen bevat.

Afsluiting
De staatssecretaris gaat de komende periode de reacties in de internetconsulatie bestuderen en aan de hand daarvan (mogelijk) het wetsvoorstel aanpassen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Joris Arts, Thomas Faaij, Edwin de Jong of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord