BASE Advocaten - The Litigation Firm

Bijenkorf: foutje of toch bedankt?

Blogs 14 maart 2019
Privaatrecht klassiek: is er een overeenkomst tot stand gekomen, de wils-vertrouwensleer. Op 23 november 2018 besliste de rechter dat X, die online bij de Bijenkorf een Cartier ketting voor EUR 402 kocht terwijl deze EUR 40.200 waard was, de ketting moest teruggeven of het restant moet bijbetalen.

Vandaag een “klein zaakje”, maar wel een die veel webshops zullen hebben gevolgd. Wat was het geval: de Bijenkorf Amsterdam biedt op haar website per ongeluk een Cartier ketting te koop aan voor EUR 402 in plaats van EUR 40.200. Op 1 april 2018 (serieus) bestelt X de ketting online en haalt die de volgende dag op. De ketting is haar toen geshowd en er is een korte toelichting gegeven (“wit goud, 176 briljant geslepen diamanten, onyx en smaragd”). X vertrekt vervolgens in opgewekte stemming met de ketting. De Bijenkorf ontdekt haar fout en belt op 4 april met X en vertelt dat de ketting voor een te laag bedrag is verkocht. X wordt vervolgens in een e-mail gevraagd de ketting terug te brengen, of om aan te geven of ze een factuur wil voor het restantbedrag. Dat wil X niet. Gelukkig maar, anders wordt het juridisch niet leuk.

X geeft aan dat ze de ketting niet terug kan geven omdat ze deze inmiddels aan haar nichtje in Marokko als huwelijkscadeau heeft gegeven. Pogingen van de Bijenkorf om de ketting terug te krijgen leveren niks op. Zij dagvaardt vervolgens X. Juridisch gaat het om de simpele, maar zo klassieke vraag: of er een overeenkomst tot stand is gekomen. Het zou een tentamenvraag kunnen zijn. Het gaat hier om de wils-vertrouwensleer (3:33-37 BW). Wat gaat voor? Het ontbreken van de wil (bij de Bijenkorf), of het vertrouwen van X dat de Bijenkorf de ketting wel wilde verkopen voor EUR 402? De Bijenkorf voert aan dat zij niet de wil had de ketting voor EUR 402 te verkopen aan X en dat X daarop ook niet had mogen vertrouwen. Volgens de Bijenkorf is sprake van een evidente vergissing omdat het algemeen bekend is dat Cartier zeer dure en kostbare sieraden verkoopt. Juridisch betekent dit dat de Bijenkorf eigenaar is gebleven en dus vordert zij de ketting terug en als dat niet kan, dan dient X de schade te vergoeden (zijnde ruim EUR 39.000, het nog openstaande bedrag). X stelt dat de Bijenkorf die wil wél had en voor zover dat niet het geval is, stelt X dat ze gerechtvaardigd op het bestaan van die wil heeft mogen vertrouwen (3:37 BW). Dat vertrouwen leidt zij onder meer af uit de twee ontvangstbevestigingen van de Bijenkorf.

De rechter geeft de Bijenkorf gelijk. Hij stelt voorop dat het niet aannemelijk is dat de Bijenkorf een ketting van EUR 40.200 heeft willen verkopen voor EUR 402 (1 % van de waarde). Het beroep van X op het gerechtvaardigd vertrouwen gaat evenmin op. Of er sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen moet worden beantwoord aan de hand van, “behalve de verklaring of gedraging zelf, een waardering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van alle feiten en omstandigheden van het geval”. Het feit dat X bereid was een aanzienlijk bedrag te besteden (EUR 400) betekent volgens de rechter dat van X ook verwacht had mogen worden dat ze enig onderzoek zou instellen naar de juistheid van de prijs van de ketting (art. 3:11 BW). Wat kan men zoal kopen aan sieraden voor EUR 400? Dit onderzoek had er dan in geresulteerd dat X bij het zien van de specificatie “wit goud, 176 briljant geslepen diamanten, onyx en smaragd” en de prijs “EUR 402”, had moeten twijfelen over de juistheid en dus komt haar geen beroep toe op de goede trouw. En dat is nodig om een beroep te doen op het gerechtvaardigd vertrouwen. De ontvangstbevestigingen helpen X evenmin. Het gerechtvaardigd vertrouwen moet er zijn op het moment van de totstandkoming, niet erna. Ook speelde in dit kader volgens de rechter mee dat het volgens de website van de Bijenkorf niet ging om een stuntaanbieding. Als dat wel het geval was, zou eerder sprake kunnen zijn van een gerechtvaardigd vertrouwen. X moet de ketting teruggeven en als dat niet lukt, het restant betalen. Bijenkorf blij, X niet (of haar nicht).

Een heldere en juiste uitspraak. De uitspraak past ook bij een eerdere uitspraak over Leen Bakkers hoogslapers (aangeboden voor EUR 24). Zie hierover mijn blog van 16 oktober 2017, “Leen Bakker: foutje of toch bedankt”. Ook daar oordeelde de rechter dat een consument enig onderzoek moet doen om in aanmerking te komen voor een beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen dat het de bedoeling is (lees: gewild is) dat de prijs ook echt zo laag is. Ook daar speelde mee dat een aanprijzing als “prijsknaller” of iets dergelijk ontbrak. Dat laatste woog in die uitspraak zwaar. Was een dergelijke aanduiding wel gedaan, dan was het maar de vraag of Leen Bakker onder haar foutje uit was gekomen. Ik denk overigens dat dat in de Bijenkorf zaak anders was geweest. Een prijsknaller verwacht je niet bij een Cartier ketting dus daarop zou ook niet snel vertrouwd mogen worden.

Vragen over privaatrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord