BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vakantiedagen vervallen na de vervaltermijn. Of toch niet?

Nieuws 18 april 2019
Wanneer een werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd heeft opgenomen, dan vervallen deze dagen. Dit is in artikel 7:640a BW bepaald. Voor dit jaar betekent dit dat de wettelijke vakantiedagen die in 2018 zijn opgebouwd, op 1 juli 2019 vervallen.

Of toch niet? De wet bepaalt dat bij een cao of bij een schriftelijke overeenkomst ten gunste van de werknemer een ruimere vervaltermijn kan worden overeengekomen. En wanneer de werknemer niet redelijkerwijs in staat was om de vakantiedagen op te nemen, dan vervallen deze vakantiedagen pas na vijf jaar. Maar we zijn er nog niet.

Het Europese Hof van Justitie heeft zich op 6 november 2018 in twee zaken gebogen over de vraag of de (Duitse) nationale vervaltermijn in strijd is met de Richtlijn 2003/88/EG en het Europees Sociaal Handvest. Het Europese Hof stelt voorop dat het recht op vakantie met behoud van loon moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal recht van de Europese Unie. Het gaat erom dat de werknemer in staat wordt gesteld om daadwerkelijk de vakantie op te nemen waarop hij recht heeft. Dit heeft namelijk een belangrijk doel: de werknemer wordt op deze manier in de gelegenheid gesteld om uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken (recuperatiefunctie van vakantie).

In een van de twee uitspraken van het Europese Hof van 6 november 2018 ging het om een werknemer die bij het einde van zijn dienstverband nog 51 vakantiedagen open had staan die hij in 2012 en 2013 had opgebouwd. Deze werknemer had zijn werkgever gevraagd om deze dagen uit te betalen. Dit kwam neer op een bedrag van € 11.979,= bruto. De werkgever stelde zich op het standpunt dat deze dagen op grond van de wet vervallen waren. Het Europese Hof oordeelde dat een vervaltermijn in de nationale wet toegestaan is, mits de werkgever de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft geboden om vakantieverlof op te nemen. De werkgever dient de werknemer op precieze wijze en tijdig te informeren dat deze dagen anders vervallen. Met tijdig wordt bedoeld dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid krijgt om vakantie op te nemen. Doet de werkgever dat niet, niet goed of niet voldoende, dan vervallen de vakantiedagen niet. Belangrijk is ook dat de werkgever kan bewijzen dat zij aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Advies
De twee uitspraken van het Europese Hof over de nationale vervaltermijn hebben ook gevolgen voor de Nederlandse werkgevers en werknemers. In onze wetgeving is namelijk ook bepaald dat ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn geldt. Uit de arresten van het Europese Hof van Justitie blijkt dat het erg belangrijk is dat de werkgever de werknemer tijdig en uitgebreid informeert over het verval van de vakantiedagen. Doet de werkgever dit niet, dan kan het zo zijn dat deze dagen alsnog toegekend dienen te worden aan de werknemer, dan wel bij einde van het dienstverband uitbetaald moeten worden.

Indien u als werkgever of als werknemer vragen heeft over dit onderwerp, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Gizem den Ouden of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord