BASE Advocaten - The Litigation Firm

Remedies tegen de Airbnbuurman

Blogs 24 mei 2019
Uit een recent onderzoek van vastgoedadviseur Colliers bleek dat in Rotterdam in 2018 43 procent van de op Airbnb aangeboden woningen langer werd verhuurd dan de toegestane 60 dagen. Gezien het relatief beperkt aantal woningen dat in Rotterdam via Airbnb wordt aangeboden, is de invloed op de woningmarkt vooralsnog gering. Toch kan regelmatige verhuur van een woning voor omringende eigenaren een doorn in het oog zijn vanwege de invloed op het gebruiksgenot en de waarde van de eigen woning. Veelal weten die eigenaren echter niet dat er vanuit de VvE wel degelijk mogelijkheden bestaan hieraan iets te doen.

Wanneer een gebouw wordt gesplitst in meerdere appartementsrechten, dan stelt de notaris een akte van splitsing op. Volgens de wet moet er dan ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. In de akte van splitsing staat ook het reglement van de VvE. Alle eigenaren van appartementsrechten in het gebouw worden automatisch lid van de VvE. Dat de VvE zorgt voor het onderhoud en het beheer van het gebouw is vrij algemeen bekend. De VvE kan echter ook optreden tegen eigenaren die hun woning exploiteren in strijd met de wet, akte van splitsing of het VvE-reglement.

Zo zal de akte van splitsing aan de verschillende appartementsrechten binnen het gebouw een bepaalde functie toekennen, bijvoorbeeld “wonen uitsluitend voor eigen gebruik”. Het (veelvuldig) verhuren van de woning via Airbnb zal niet kwalificeren als eigen gebruik (al moet daarvoor wel gekeken worden naar de uitleg van de betreffende bepaling). Een eigenaar die zijn woning wel op die manier wil exploiteren, zal daarvoor formeel toestemming moeten vragen aan de VvE. Wanneer die toestemming er niet is, dan biedt de akte van splitsing of het reglement wellicht de mogelijkheid om (na een aanschrijving) een boete op te leggen. Ook kan de VvE overwegen naar de rechter te stappen om het handelen van de betreffende eigenaar te doen staken.

De akte van splitsing of het VvE-reglement kent mogelijk ook een pensionverbod of bepalingen die meer zien op het beperken van overlast binnen het gebouw. Veelvuldige verhuur kan ook leiden tot overlast. Let op een willekeurig Amsterdams terras eens op het geluid van de voorbijrazende rolkoffers en beeldt u in dat dit uw trappenhuis is. Geen prettig idee. Ook op basis van die bepalingen zou de VvE kunnen optreden. Daarnaast is natuurlijk denkbaar dat de VvE zich tot de gemeente wendt wanneer duidelijk is dat een woning meer dan 60 dagen in het jaar verhuurd wordt via Airbnb; dat is immers verboden.

Wordt u als VvE geconfronteerd met eigenaren die (veelvuldig) verhuren via Airbnb en wilt u weten wat u daartegen kan doen? Of hebt u een andere vraag op het gebied van VvE recht? Neem dan contact op met Frank van den Boomgaard of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord