BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wijziging Ontslagbesluit - mr. C. van Hattem - 19/04/07

Nieuws 19 april 2007

Per 1 maart 2007 is het Ontslagbesluit gewijzigd. Het betreft de criteria ten aanzien van de uitwisselbaarheid van functies. Vóór 1 maart 2007 werden functies uitwisselbaar geacht indien de functies naar aard, inhoud, functie-niveau, beloning en omstandigheden vergelijkbaar en gelijkwaardig waren.

Vanaf 1 maart 2007 zijn functies uitwisselbaar indien zij naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. De wijziging zit hem in een extra criterium competentie.

Het CWI definieert het extra selectiecriterium als “waarneembaar effectief gedrag” en “gedrag dat nodig is om het doel van de functie te kunnen realiseren”. Voorbeelden van competenties zijn communiceren, klantgerichtheid, aanpassingsvermogen, initiatief nemen, gevoel voor details, verantwoordelijkheid dragen, netwerken, samenwerken, stresstolerantie, creativiteit, analytisch vermogen, conceptueel denken en leiderschap. Feitelijk betekent dit dus dat het functioneren van een werknemer één van de gezichtspunten is geworden bij de beantwoording van de vraag of functies uitwisselbaar zijn. Hierdoor is de deur naar het zogenaamde “cherry picking” op een kier gezet.

De vraag of functies uitwisselbaar zijn speelt met name op het moment dat een werkgever vanwege een reorganisatie (gedwongen) werknemers moet ontslaan. De werkgever moet dan aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepalen welke specifieke werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

Bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt de organisatie van de werkgever opgedeeld in verschillende categorieën “uitwisselbare functies” binnen de betreffende bedrijfsvestiging. De categorieën uitwisselbare functies wordt vervolgens ingedeeld in leeftijdsgroepen (15-25/25-35/35-45/45-55/55 en ouder).

De personeelsinkrimping dient volgens het afspiegelingsbeginsel zo verdeeld te worden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorieën uitwisselbare functies vóór en na de inkrimping verhoudingsgewijs (ongeveer) gelijk is. Overigens komt binnen elke leeftijdsgroep van uitwisselbare functies de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking.

Het is dan ook voor zowel de werkgever als de werknemer van groot belang op welke wijze de categorieën uitwisselbare functies worden vastgesteld. Hier is nu een nieuw gezichtspunt aan toegevoegd, wat een belangrijke verandering is in de wijze waarop werknemers geselecteerd kunnen worden voor ontslag.

Let op!
- Indien een onderneming niet met competenties werkt, kan de factor “vereiste competenties” niet worden toegepast bij het bepalen van de uitwisselbaarheid van functies.
- Als wordt betwist dat een organisatie met competenties werkt, zal er moeten worden gekeken in hoeverre competentiemanagement deel uitmaakt van de organisatie. Het Human Resources beleid en de vraag of de vereiste competenties in de functiebeschrijvingen zijn vermeld en/of op andere wijze aan de werknemers zijn kenbaar gemaakt spelen daarbij een rol.
- Er moet (nog steeds) in eerste instantie worden gekeken naar de functie en niet naar de (persoon van de) medewerker. Voor de uitwisselbaarheid van functies is het niet van belang of één specifieke medewerker zijn functie uitvoert op een wijze die overeenkomt met de uitvoering van een andere functie. Het gaat bij uitwisselbaarheid dus nog steeds om de wijze waarop de functie in het algemeen uitgeoefend wordt.

Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord