BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering – Airbnb-verhuur zonder vergunning illegaal

Nieuws 30 januari 2020

Uit een uitspraak van de Raad van State van 29 januari 2020 blijkt dat tienduizenden Nederlanders die hun woning verhuren via Airbnb in overtreding zijn.

De Raad van State oordeelde namelijk dat vakantieverhuur zonder vergunning verboden is. De betreffende zaak werd bij de Raad van State aangebracht door een Amsterdamse vrouw die haar woning via Airbnb had verhuurd aan toeristen. Zij kreeg daarvoor een boete van de gemeente Amsterdam, omdat zij dit in strijd met de huisvestingsverordening niet had gemeld. De Raad van State oordeelde echter dat de gemeente helemaal geen vrijstellingsgronden had mogen vastleggen, omdat de Huisvestingswet dat niet toestaat. Op basis van die wet is een vergunning altijd verplicht bij verhuur van een woning aan toeristen.


Verhuur van uw woning via Airbnb is dus verboden, tenzij u een vergunning heeft. Dat is echter niet waarschijnlijk, nu in Nederland een vergunningstelsel ontbreekt. Animo om nu opeens vergunningen te gaan uitdelen zal wellicht ontbreken bij gemeentes, nu de Wet toeristische verhuur woningen in aankomst is. Op basis van die wet krijgen gemeentes wél bevoegdheden toeristische verhuur te regelen. Tot die tijd is het maar de vraag of gemeentes actief zullen gaan handhaven. De uitspraak van de Raad van State kan mogelijk wel worden aangewend om de gemeente te bewegen tot handhaving bij overlast door buren die hun woning via Airbnb verhuren. Zie in dat kader ook het artikel "Remedies tegen de Airbnbuurman" op onze website.

Heeft u naar aanleiding van deze signalering nog vragen over woningverhuur via Airbnb? Of wilt u zich laten informeren over mogelijke remedies daartegen? Neem dan contact op met Frank van den Boomgaard of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord