BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wetsvoorstel Franchise naar Tweede Kamer

Nieuws 14 februari 2020

Het Wetsvoorstel Franchise is ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is het aangepaste wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar geworden. Ten opzichte van het eerdere wetsvoorstel zijn er aanpassingen gedaan in de bepalingen over goodwill, de informatieplicht en het instemmingsrecht voor wijzigingen van de franchiseovereenkomst.

Verplicht is het opnemen van een bepaling over goodwill. Er moet minstens opgenomen worden op welke manier goodwill wordt bepaald, aan wie goodwill is toe te rekenen en op welke wijze goodwill wordt toegekend bij beëindiging van de franchiseovereenkomst. De informatieplicht is nog steeds veel omvattend maar bevat geen verplichting tot het verstrekken van een prognose. Wel bevat het een verplichting tot het verstrekken van historische financiële vestigingsplaatsgegevens voor deze redelijkerwijze beschikbaar zijn.
En (belangrijk) het instemmingsrecht is gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. Zo is nu bepaald dat franchisegevers grenswaarden kunnen bepalen waarbinnen zij vrij zijn om, zonder overleg met franchisenemers, wijzigingen door te voeren. En als franchisegevers wijzigingen willen doorvoeren, of afgeleide formules willen exploiteren, die de grenswaarden overschrijden dan kan dat indien de meerderheid (50+1) van de franchisenemers akkoord is.


Staatsecretaris Mona Keijzer is blij met de indiening. Ze gaf in haar toespraak na indiening van het voorstel aan dat het een heugelijk moment is voor de franchisesector die van groot belang is voor de Nederlands economie. Wij gaan de wijzigingen en de toelichting verder bestuderen en houden u op de hoogte. We zijn ook benieuwd naar de behandeling in de Tweede Kamer. Wellicht leidt dat op onderdelen nog tot beperkte aanpassingen, maar het Wetsvoorstel Franchise komt er nu aan en dat zal gevolgen hebben voor nagenoeg alle franchise overeenkomsten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Thomas Faaij, Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord