BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering – Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Nieuws 30 april 2020
Sinds 21 april 2020 geldt de Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020. Deze tijdelijke wet maakt het mogelijk huurovereenkomsten voor bepaalde tijd te verlengen zonder dat huurbescherming ontstaat voor de huurder.

Met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 introduceerde de wetgever in 2016 de tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW. Deze tijdelijke huurovereenkomst eindigt na maximaal twee (in geval van zelfstandige woonruimte) respectievelijk vijf (in geval van onzelfstandige woonruimte) jaar zonder opzegging en rechterlijke tussenkomst. Anders dan voorheen kan een huurder na afloop van de bepaalde termijn geen aanspraak maken op huurbescherming (lees: enkel opzeggen met een geldige opzeggingsgrond). Verlenging van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Een opvolgende huurovereenkomst met dezelfde huurder zal dus voor onbepaalde tijd zijn, hetgeen in de huidige tijd (krapte op de woningmarkt) tot gevolg heeft dat veel verhuurders de huurovereenkomst laten aflopen en een huurovereenkomst aangaan met een andere huurder.

In tijden van corona acht de minister verhuizingen onwenselijk. Dat brengt verplaatsing van personen met zich die zich doorgaans binnen anderhalve meter van elkaar zullen bevinden. Ook de daarmee gepaard gaande woningbezichtigingen moeten beperkt worden. Vandaar de Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte, die het mogelijk maakt tijdelijke huurovereenkomsten die zouden eindigen tussen 1 april 2020 en 1 juli 2020 te verlengen met maximaal drie maanden, uiterlijk tot 1 september 2020. Indien de situatie rondom het coronavirus daartoe aanleiding geeft, kan de wet na 1 september 2020 verlengd worden.

Heeft u naar aanleiding van deze signalering nog vragen over de spoedwet? Of wilt u zich laten informeren over de mogelijkheden en aandachtspunten van tijdelijke huurovereenkomsten? Neem dan contact op met Frank van den Boomgaard of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord