BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen door de Tweede Kamer

Nieuws 29 mei 2020

De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 mei 2020 de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) aangenomen, die moet helpen voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven failliet gaan. Nu vanwege de coronacrisis veel ondernemingen op omvallen staan is er op een versnelde invoering aangedrongen, waardoor de Whoa mogelijk in de zomer van 2020 in werking treedt. Deze blog bespreekt kort het doel en de nieuwe mogelijkheden van de wet.

Doel
De Whoa heeft als doel het verbeteren van het reorganisatie vermogen van bedrijven. De Whoa regelt dat noodlijdende bedrijven met hun schuldeisers bindende afspraken – een (dwang)akkoord – kunnen maken over herstructurering, voordat het op een faillissement aankomt. De Whoa maakt het mogelijk dat het onderhandse akkoord door de rechter wordt bekrachtigd (gehomologeerd) waarmee het verbindend wordt tegenover de schuldeisers, inclusief de schuldeisers die niet of tegen hebben gestemd.

Momenteel is het in Nederland vrijwel niet mogelijk om schuldeisers buiten faillissement te dwingen tot acceptatie van een akkoord. Een schuldenaar moet in feite al zijn schuldeisers overtuigen om effectief te kunnen herstructureren. De praktijk leert dat dit nagenoeg onmogelijk is, waardoor veel ondernemingen onnodig failliet gaan. Het doel van de Whoa is het voorkomen van onnodige faillissementen bij in de kern levensvatbare en winstgevende bedrijven. Door middel van de Whoa moet herstructurering eenvoudiger worden. Ratio is dat voor alle partijen een 'going concern' meer waard is dan een kale failliete boedel.

Mogelijkheden onder de Whoa
Het uitgangspunt is dat de schuldenaar zelf de inhoud van het akkoord en de wijziging van de rechten van de schuldeisers kan bepalen, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten. Wanneer de schuldeisers verschillend zijn, kan de schuldenaar deze ook indelen in verschillende 'klassen'. Voorbeelden van deze klassen zijn: de financiers, de aandeelhouders of bijvoorbeeld de belastingdienst met een voorrangsrecht. Op grond van de Whoa staat het de schuldenaar vrij om een of meerdere klassen een akkoord aan te bieden en aan andere schuldeisers niet. In dat geval behouden de andere schuldeisers gewoon hun vorderingen.

Voorts is het van betekenis dat op basis van de Whoa de schuldenaar het recht toekomt eenzijdig overeenkomsten te beëindigen. Ook kan in het kader van een akkoord de bank opnieuw geld lenen aan de schuldenaar en daar zekerheden op vestigen. Onder het huidige recht is dit niet mogelijk, omdat het verstrekken van zekerheden voor nieuwe leningen veelal wordt gekwalificeerd als benadeling van de schuldeisers.

Goedkeuring door de rechter
Nadat de schuldenaar het akkoord heeft aangeboden kunnen de schuldeisers stemmen over het voorstel. Als de schuldeisers (grotendeels) akkoord zijn, dan kan het aan de rechter worden voorgelegd ter goedkeuring. Voor een goedkeuring dient het akkoord te voldoen aan de volgende vereisten:

• Het akkoord is nodig om faillissement van het bedrijf te voorkomen, terwijl het in de kern een winstgevend bedrijf is;
• Het akkoord is haalbaar;
• In ieder geval één klasse schuldeisers, welke ten minste 2/3 deel van de waarde van de schulden vertegenwoordigd, is akkoord met het voorstel;
• Het akkoord mag er niet toe leiden dat een van de betrokken klassen in een nadeligere positie komt dan in geval van een faillissement van de schuldenaar;
• Er is sprake van 'meerwaarde' van het akkoord ten opzichte van een faillissement, waarbij de meerwaarde evenredig wordt verdeeld tussen de betrokken schuldeisers.

Indien het akkoord voldoet aan de bovenstaande vereisten zal de rechter deze in principe goedkeuren. Op basis van deze goedkeuring wordt het akkoord dwingend tegenover de schuldeisers. De rechter zal de bekrachtiging weigeren wanneer één van de in de wet opgenomen weigeringsgronden zich voordoet (bijvoorbeeld bedrog of een andere zwaarwegende grond). Van belang is ook dat tegen de goedkeuring van de rechter géén hoger beroep openstaat voor bijvoorbeeld benadeelde schuldeisers. Met de uitspraak van de rechter is het akkoord immers een feit en kan de herstructurering worden uitgevoerd.

Slot
In het kader van de coronacrisis kan de Whoa niet snel genoeg in werking treden. Voor het zover is zal de Whoa eerst langs de Eerste Kamer moeten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Ruben van Eijck of Elana Stengs van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord