BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Eerste Kamer ook akkoord met de Wet Franchise

Nieuws 01 juli 2020

Op 16 juni 2020 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet Franchise. Gisteren is het wetsvoorstel ook geaccepteerd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat het wetsvoorstel daadwerkelijk de nieuwe Wet Franchise wordt.

De wet zal nog officieel op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden, maar aangekondigd is dat die datum op 1 januari 2021 zal worden vastgesteld. Dat betekent dat de franchiseverhoudingen binnen nu en vijf maanden onder de loep moeten worden genomen. De wet bevat als hoofdpunten (i) een precontractuele informatieplicht, (ii) een instemmingsrecht voor franchisenemers met betrekking tot wijzigingen aan de formule, (iii) een bepaling dat afspraken gemaakt moeten worden over goodwill en (iv) een beperking van een eventueel non-concurrentie beding tot maximaal één jaar na het einde van franchiseverhouding. Voor de invoering en implementatie van het instemmingsrecht, goodwill en het non-concurrentiebeding geldt een overgangsperiode van twee jaar. De informatieplicht is direct na inwerkingtreding van kracht. Let dus op de juiste implementatie van die verplichtingen in uw franchiseverhouding.

Is uw franchiseverhouding al in overeenstemming met de nieuwe wet? Heeft u behoefte aan een scan van uw franchiseverhouding? Of wil u meer weten? Aarzel niet en neem dan contact op met Joris Arts of Thomas Faaij of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord