BASE Advocaten - The Litigation Firm

De WIEG: vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof voor partners

Nieuws 01 juli 2020

Door de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof ("WIEG") hebben partners sinds 1 januari 2019 in plaats van twee dagen betaald geboorteverlof recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer heeft gedurende het standaard geboorteverlof recht op 100% loondoorbetaling. Vanaf vandaag wordt de regeling rondom geboorteverlof nog verder uitgebreid met aanvullend geboorteverlof: partners kunnen naast het standaard geboorteverlof nog maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Een fulltime werknemer kan dus in totaal zes weken verlof (geboorteverlof én aanvullend geboorteverlof) opnemen. Werknemers krijgen tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon.

Voorwaarden
Werknemers kunnen alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• De werknemer is in loondienst bij een werkgever (de WIEG is dus niet van toepassing op werklozen en zelfstandigen);
• De werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van één keer de wekelijkse arbeidsduur;
• Het kind is geboren op of na 1 juli 2020;
• Het aanvullend verlof is binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen;
• De werknemer is de partner van de moeder van het kind. Dit geldt als één van de volgende situaties van toepassing is:
  - De werknemer is getrouwd met de moeder van het kind;
  - De werknemer is geregistreerde partner van de moeder van het kind;
  - De werknemer woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden;
  - De werknemer erkent het kind.

De werknemer moet het aanvullend verlof in hele weken (1, 2, 3, 4 of 5 weken) aanvragen. Het is mogelijk het aanvullend geboorteverlof te spreiden binnen een periode van zes maanden na de eerste dag van de bevalling. De werkgever kan het aanvullend verlof tot twee weken voor het verlof ingaat nog wijzigen als sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit mag echter alleen in overleg met de werknemer.

Indien het dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof en de werknemer een nieuwe werkgever heeft, kan het verlof alsnog worden opgenomen bij de nieuwe werkgever.

Vergoeding loonkosten
De werknemer heeft recht op een uitkering ter hoogte van ten minste 70% van zijn/haar dagloon. De werkgever krijgt dit vergoed van het UWV. Het UWV hanteert wel een maximumdagloon. In de cao kan zijn opgenomen dat een werknemer recht heeft op aanvulling van de uitkering tot 100% van het dagloon.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen
Werknemers kunnen het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij hun werkgever. Het verlof dient minimaal vier weken voor het ingaan van het aanvullende geboorteverlof aangevraagd te worden. Werkgevers moeten vervolgens voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Dit kan vanaf vier weken voor het aanvullend geboorteverlof tot vier weken na de laatste verlofdag.

Voor vragen of meer informatie neem dan contact op met een van de advocaten van sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord