BASE Advocaten - The Litigation Firm

Rookruimtes op het werk moeten vanaf 2022 definitief dicht

Nieuws 13 oktober 2020
Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen, zoals in de zorg, het onderwijs, overheidsgebouwen en de cultuur- en sportsector, moeten per 1 juli 2021 zijn gesloten en een half jaar later, op 1 januari 2022, volgt het bedrijfsleven. Dat betekent dat per 2022 alle rookruimtes op het werk gesloten moeten zijn.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft dit afgelopen week bekend gemaakt in het Ontwerpbesluit wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit rookruimtes. Hiermee wil de overheid ervoor zorgen dat mensen een zo klein mogelijke drempel over moeten om te stoppen met roken en een zo hoog mogelijke om te beginnen. Daarnaast heeft iedere Nederlander recht op een gezonde omgeving. De vraag is, wat betekent dit voor de rokende werknemer?

Clean Air Nederland/Nederlandse Staat
In het Nationaal Preventieakkoord was voorzien dat de rookruimtes in de horeca per 2022 zouden sluiten, in (semi-)publieke en openbare gebouwen per 2022 en in het bedrijfsleven per 2023. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad heeft de regering besloten om de sluiting van alle rookruimtes te versnellen, en ernaar te streven de regelgeving hiervoor in 2021 in werking te laten treden. In deze uitspraak, aangespannen door de belangenvereniging Nederlandse Niet-rokersvereniging Clean Air Nederland (CAN) tegen de Staat, oordeelde de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca in strijd zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (het WHO-Kaderverdrag) en per direct moesten sluiten. In dit WHO-Kaderverdrag is immers geregeld dat de verdragspartijen effectieve maatregelen moeten nemen tegen blootstelling aan tabaksrook in ´indoor public places´. Door het toestaan van rookruimtes in de horeca wordt deze bescherming volgens de Hoge Raad niet geboden. Naar aanleiding van dit arrest worden de overige rookruimtes nu ook versneld gesloten.

Recht op een rookvrije werkplek
In de Tabaks- en Rookwarenwet is geregeld dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Werkgevers zijn dan ook verplicht om het roken op werk- en pauzeplekken te verbieden. Dat verbod geldt niet alleen voor de werkplek, maar voor alle ruimtes waar werknemers kunnen komen, zoals het bedrijfsrestaurant, de bedrijfsauto, trappenhuis en toilet. Een uitzondering hierop zijn (momenteel nog) de rookruimtes. Met de afschaffing van de rookruimtes geldt dus op iedere werkplek een algeheel rookverbod. Het is voor werknemers slechts nog toegestaan om te roken in de open lucht, waarbij strikt genomen lijkt te gelden dat onder een afdak roken niet in de open lucht is. Aan werkgevers de taak dit rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op het handhaven van het rookverbod. Bij overtreding kan de NVWA overgaan tot het opleggen van een boete aan de werkgever van tussen de € 450,- en € 4.500,-.

Rookpauzes
Werkgevers mogen rookpauzes op het werkterrein verbieden. Een werkgever heeft immers instructierecht en is vrij om de werkwijzen, procedures en regels in zijn bedrijf te bepalen, zolang die maar redelijk zijn. Regels over roken en niet-roken binnen een bedrijf vallen ook onder dit instructierecht. Tijdens de (niet-doorbetaalde) reguliere pauzes mag een werkgever werknemers echter niet verbieden om – buiten het werkterrein – te roken.

Gezien het voorgaande verdient het aanbeveling een duidelijk rookbeleid vast te leggen en uit te dragen. Hierin kan onder meer worden omschreven waar en wanneer een werknemer mag roken en wat de toegestane frequentie van het roken is. Een rookbeleid kan echter verder gaan. Hierin kan ook opgenomen worden of – indien een werknemer recht heeft op rookpauzes – deze rookpauzes eventueel verrekend worden met ADV- of extra verlofuren en of bijvoorbeeld het aanbieden van een stopcursus tot de mogelijkheden behoort.

Voor meer informatie over het opstellen van een dergelijk beleid, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord