BASE Advocaten - The Litigation Firm

Voorstel tot wetswijziging Telecommunicatiewet - R.A.W.J. van Eijck 28/01/09

Blogs 28 januari 2009

Het ziet er naar uit dat op korte termijn twee wetten wijzigen die van invloed zullen zijn op overeenkomsten tussen aanbieders van telecommunicatieabonnementen en consumenten. Eén van de gevolgen van de voorgestelde wetswijzigingen is dat bestaande overeenkomsten tussen aanbieders en consumenten die één of meerdere keren stilzwijgend verlengd of vernieuwd zijn met inachtneming van slechts één maand kunnen worden beëindigd. Theoretisch zou dat kunnen betekenen dat, na ommekomst van de termijn van één maand na de inwerkingtreding van de betreffende wet, een groot aantal abonnementen eindigt. Een ander gevolg is dat consumenten de bevoegdheid krijgen om hun overeenkomst met de aanbieders, waarvan de duur in algemene voorwaarden op meer dan één jaar wordt bepaald, met inachtneming van één maand op te zeggen ongeacht het feit dat de aanvankelijk overeengekomen termijn niet is verstreken.

Indien u vragen heeft over overeenkomsten of algemene voorwaarden neem dan contact op met mr. R.A.W.J. van Eijck van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord