BASE Advocaten - The Litigation Firm

Thuiswerkbeleid en de positie van de ondernemingsraad

Nieuws 16 april 2021

Vanwege corona werken steeds meer mensen thuis en de verwachting is dat thuiswerken ook in de toekomst vaker zal voorkomen. Veel werkgevers gaan daarom over tot het opstellen van een thuiswerkbeleid. De vraag is welke rol de ondernemingsraad (OR) hierbij heeft.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt bij het instemmings- en adviesrecht niet gerept over regelingen omtrent thuiswerken. Dit betekent echter niet dat de OR niets te zeggen heeft over het thuiswerkbeleid. Meestal omvat het thuiswerkbeleid namelijk regelingen die zien op onderwerpen die wel ter instemming of advies aan de OR moeten worden voorgelegd. Zo zal een thuiswerkbeleid vaak regels bevatten omtrent arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en bescherming van persoonsgegevens. Ook kunnen er in een thuiswerkbeleid bijvoorbeeld regels worden gesteld omtrent beoordelingssystemen, personeelsvolgsystemen of werkoverleg tussen werknemers en leidinggevende. Voor het doorvoeren van wijzigingen op deze onderwerpen dient de ondernemer de OR om instemming te vragen, indien deze onderwerpen niet al inhoudelijk in een cao zijn geregeld (artikel 27 WOR). Zonder instemming kan de ondernemer het thuiswerkbeleid dat ziet op deze punten niet doorvoeren. Doet de ondernemer dit toch wel, dan kan de OR binnen één maand na de mededeling van het thuiswerkbeleid de nietigheid van dit besluit inroepen. De ondernemer kan bij het onthouden van instemming door de OR eventueel naar de kantonrechter stappen voor vervangende toestemming. Zie hier voor de toets die de kantonrechter hierbij toepast.

Naast een instemmingsrecht op de hiervoor genoemde regelingen kan een thuiswerkbeleid op bepaalde punten ook adviesplichtig zijn (artikel 25 WOR). Dit is relevant indien het thuiswerkbeleid ook leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de invoering van een belangrijk nieuw communicatiesysteem. Verder kan het thuiswerkbeleid ook leiden tot een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming. Denk hierbij aan het doen van grote significante uitgaven om werknemers te voorzien van allerlei apparatuur en meubels om goed thuis te kunnen werken. Indien de ondernemer de OR niet betrekt dan kan de OR via de kantonrechter afdwingen dat hij alsnog van zijn adviesrecht gebruik kan maken. Is het besluit echter al genomen en is ten onrechte geen advies gevraagd, dan kan de OR zich wenden tot de Ondernemingskamer (OK) binnen één maand nadat hij van het besluit in kennis is gesteld.

Bij de invoering van een thuiswerkbeleid is het dus, zowel voor de ondernemer als voor de OR, raadzaam goed na te gaan welke regelingen er precies worden ingevoerd of aangepast en wat het doel van die regelingen is. Afhankelijk hiervan bestaat mogelijk een instemmings- en/of adviesrecht voor de OR.

Neem bij vragen vooral contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord