BASE Advocaten - The Litigation Firm

Kantonrechtersformule geldt niet bij kennelijk onredelijk ontslag - L. Uljee - 01/12/2009

Nieuws 01 december 2009

De kantonrechtersformule is een veel gebruikte maatstaf voor het bepalen van een ontslagvergoeding bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst via een vergunning van het UWV gold deze maatstaf niet. Hof Den Haag heeft getracht de kantonrechtersformule ook voor die situatie te introduceren, teneinde meer zekerheid en uniformiteit voor de zogenaamde ‘kennelijk onredelijk ontslag’-procedures te verkrijgen.

Op 27 november jongstleden heeft de Hoge Raad bepaald dat alle omstandigheden dienen te worden betrokken bij de beoordeling van de kennelijk onredelijkheid van een ontslag. Het enkele feit dat geen (geldelijke) voorziening voor de werknemer is getroffen, is volgens de Hoge Raad niet voldoende om aan te nemen dat het ontslag kennelijk onredelijk is. Ook heeft de Hoge Raad geoordeeld dat, in het geval er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag, bij de begroting van de schadevergoeding geen gebruik dient te worden gemaakt van de kantonrechtersformule.

De verschillende ontslagroutes dient de rechter volgens de Hoge Raad uit elkaar te houden nu het gaat om verschillende procedures en een andere aard van de schadevergoeding. De rechter moet bij de begroting van de schadevergoeding in een kennelijk ontslag procedure rekening houden met alle concrete omstandigheden die invloed kunnen hebben op de hoogte hiervan. Dit dient in zijn beslissing naar voren te komen zodat er op deze manier voldoende inzicht wordt gegeven in de afweging over de vergoeding.

Een gevolg van deze uitspraak is dat er bij een kennelijk onredelijk ontslag nu minder zekerheid zal zijn over de hoogte van de ontslagvergoeding, aangezien deze per individueel geval bepaald zal moeten worden.

Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord