BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wetsvoorstellen inzake personenvennootschappen (Titel 7.13 BW) worden ingetrokken

Blogs 20 september 2011

Op 5 september 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (Opstelten) de Eerste Kamer laten weten twee wetsvoorstellen tot vaststelling (28 746) en invoering (31 065) van titel 7.13 (Personenvennootschappen) te zullen intrekken.

Directe aanleiding hiervoor is een kritisch verslag afkomstig van de vaste commissie voor Justitie. De regeling wordt volgens de Minister te knellend geacht voor bestaande maatschappen en vennootschappen onder firma. Daarnaast bestaat de vrees dat de regeling tot onnodige kosten zal leiden. Deze stellingen worden onderschreven door MKB Nederland en VNO-NCW. Nu volgens de Minister met de wetsvoorstellen onvoldoende recht wordt gedaan aan de doelstelling daarvan – te weten het faciliteren van ondernemers – is het intrekken van beide wetsvoorstellen volgens de Minister gerechtvaardigd.

Interessant is om te bezien dat men in de jaren ’70 begonnen is met een eerste wetsvoorstel voor personenvennootschappen. Een voorstel daartoe is echter nooit ingevoerd. Wetenschap en rechtspraktijk hebben – naar nu is gebleken –vele jaren tevergeefs gestudeerd op de voorgenomen regelgeving. In het midden kan blijven of de Minister er verstandig aan doet om de wetsvoorstellen in te trekken. De huidige wetgeving is immers sterk verouderd.

Evenwel kan geconcludeerd worden dat de huidige situatie (met sterk verouderde wetgeving) blijft zoals deze nu is. Voor ondernemers zal er op korte termijn niet veel veranderen. Het recht blijft echter voortdurend in beweging. Juist voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen als de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht.

 Heeft u hierover nog vragen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. R.A.W.J. van Eijck of mr. M. Sweerts

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord