BASE Advocaten - The Litigation Firm

Extra woningpunten in schaarse gebieden

Blogs 05 december 2011

Inleiding

In het gewijzigde Besluit huurprijzen woonruimte is de mogelijkheid opgenomen om het aantal woningpunten (WWS-punten)  in regio’s met schaarste te verhogen met maximaal 25 punten, afhankelijk van de WOZ-waarde. Dit speelt een rol voor het woningwaarderingsstelsel, een puntensysteem op basis waarvan de maximale huurprijs voor een woning in de sociale sector wordt vastgesteld.

Wat betekent dit?

De maximaal 25 extra WWS-punten zullen volgens de toelichting op het besluit een belangrijke bijdrage leveren aan een betere verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de huurwoningen in het schaarstegebied. De verwachting daarbij is dat dit alleen bij een deel van de nieuwe huurovereenkomsten zal leiden tot hogere huurprijzen. De  regeling heeft namelijk geen effect op de huurprijzen bij de lopende huurovereenkomsten. De huurprijzen kunnen immers niet worden verhoogd op grond van de toekenning van extra WWS-punten, maar alleen op grond van een contractuele indexering of op grond van de gebruikelijke jaarlijkse maximale huurverhoging.

Waarom?

In het bestaande stelsel wordt volgens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (minister Donner) nauwelijks rekening gehouden met de gewildheid van de woning. Het gevolg daarvan is dat huizen, die qua vierkante meters en faciliteiten op elkaar lijken, vergelijkbare maximale huren hebben. Dit zonder onderscheid of ze nu in hartje Amsterdam staan, of in Hoofddorp of in Oost-Groningen.

Dit wordt als ondoelmatig beschouwd omdat huishoudens die graag op een gewilde locatie willen wonen en dat ook kunnen betalen daartoe minder kans krijgen. Daarnaast ontmoedigt de relatief lage huur het aanbod. Als corporaties en projectontwikkelaars een hogere huur kunnen vragen zullen zij gemakkelijker projecten voor binnenstedelijk bouwen tot stand kunnen brengen. 

Kritiek

De regeling en de besluitvorming eromheen zijn niet zonder kritiek tot stand gekomen. Zo is door de Woonbond naar voren gebracht dat dit tot een te grote druk zal leiden op de huurtoeslag, nu meer mensen er gebruik van zullen maken. Daarnaast zouden mensen minder snel verhuizen, nu een vergelijkbare woning in de omgeving fors duurder uit zal vallen.

Ook de besluitvorming zelf is omstreden. Minister Donner heeft, na kritiek op het plan vanuit de Tweede Kamer, het besluit via een parlementaire sluiproute tot stand laten komen. Dit tot ergernis van verschillende politieke partijen en andere organisaties. 

De gevolgen voor u

Het verhogen van de huurprijs door middel van de extra WWS-punten zal voor u van belang zijn indien het gaat om een nieuwe huurovereenkomst in een regio met schaarste. Op dit moment kwalificeert de regio Rotterdam niet als schaarsteregio.

Contact

Indien u wilt weten of een van de woningen in uw portefeuille hieraan voldoet, of voor andere vragen, kunt u altijd contact opnemen met mr. I.C. Engels van onze vastgoedsectie.

(c) BASE Advocaten B.V. Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord