BASE Advocaten - The Litigation Firm

Beperking stilzwijgende verlenging van contracten

Blogs 01 maart 2012

Inleiding

Op 1 december 2011 is de Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten[1] in werking getreden. Deze nieuwe wet beschermt consumenten door de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging te beperken en geeft daarbij regels omtrent het opzeggen van abonnementen en contracten.

De nieuwe wetsbepalingen gelden o.a. voor abonnementen op tijdschriften, dagbladen, de sportschool en voor energiecontracten. Lidmaatschappen van verenigingen vallen buiten het bereik van de nieuwe wet, omdat daar het verenigingsrecht op van toepassing is.

Stilzwijgende verlenging beperkt toegestaan

Consumenten worden door de wetgever beschermd tegen bedingen in de algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn. Wanneer een beding onredelijk bezwarend is, wordt door de wetgever opgesomd in de artikelen 6:237 en 6:238 BW, betreffende de zogenaamde ‘zwarte en grijze lijst’. De zwarte lijst geeft aan dat een bepaalde voorwaarde onredelijk bezwarend is en daarom vernietigbaar is. De grijze lijst is voor bedingen waarbij er vanuit gegaan wordt dat deze onredelijk bezwarend zijn, maar waarbij de abonnementsverstrekker de mogelijkheid krijgt om aan te tonen dat daarvan geen sprake is.

Deze zwarte en grijze lijst zijn door de nieuwe wet gewijzigd. In de zwarte lijst is opgenomen dat stilzwijgende verlenging van een overeenkomst voor bepaalde duur niet is toegestaan. En ook proefabonnementen mogen niet meer stilzwijgend worden verlengd. Een overeenkomst voor onbepaalde duur mag echter wel stilzwijgend worden verlengd, mits het voor de consument mogelijk is om op elk moment de overeenkomst op te zeggen. Daarbij geldt dan een opzegtermijn van één maand. Deze regel is opgenomen in de grijze lijst.

Voorts is in de grijze lijst een uitzondering opgenomen ten aanzien van contracten die voor meer dan één jaar worden gesloten en die niet na het eerste jaar maandelijks opgezegd kunnen worden. Deze meerjarige contracten kunnen onder omstandigheden niet onredelijk bezwarend worden geacht voor de consument. Dit is het geval indien de consument een fikse korting of een cadeau ontvangt bij het sluiten van het meerjarige contract. Hierbij valt te denken aan het ontvangen van een mobiele telefoon bij het sluiten van een tweejarig telefoonabonnement.

Wijzen van opzegging

De wet geeft een uitbreiding aan de wijzen waarop een abonnement of contract opgezegd kan worden. Het is nu namelijk mogelijk om de overeenkomst op dezelfde wijze op te zeggen als waarop deze tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of via een website, in plaats van per (aangetekende) brief.

Bestaande contracten

Op bestaande abonnementen en contracten is de wet (nog) niet van toepassing. De Eerste Kamer buigt zich momenteel over de vraag of de wet al moet gelden voor bestaande overeenkomsten, of dat er toch een overgangsregeling moet komen.

Mocht u vragen hebben over deze wetswijziging of advies wensen aangaande de gevolgen daarvan, neemt u dan contact op met mr. J.M.J. Arts en mr. drs. M. Sweerts.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.


[1] Wet van 26 november 2010, Stb. 30 november 2010, nr. 789.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord