BASE Advocaten - The Litigation Firm

Verplichting werkgever om relatielijst aan ex-werknemers te verstrekken

Nieuws 01 maart 2012

In veel arbeidsovereenkomsten is een relatiebeding opgenomen. Wil de werkgever een voormalig werknemer aan een dergelijk beding houden, dan kan van de werkgever worden gevergd dat deze de werknemer van een lijst voorziet waarin alle relaties die vallen onder het bereik van het relatiebeding zijn opgenomen. Dit volgt uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam (sector kanton, LJN: BU5268).

Een relatiebeding houdt doorgaans een verbod in voor de werknemer om gedurende een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst zaken te doen met of werkzaam te zijn ten behoeve van relaties van de werkgever. Vaak is er aan zo’n relatiebeding ook een boetebeding verbonden. Overtreding van het beding kan dan ook grote financiële gevolgen hebben voor de voormalig werknemer. Daarnaast geldt dat het beding de vrije arbeidskeuze van de werknemer beperkt. Voor een werknemer is het dan ook van belang dat hij precies weet wat hij wel en niet mag doen zolang het relatiebeding van kracht is. Uit de recente uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam volgt dat om die reden van een werkgever die een (voormalig) werknemer aan het relatiebeding wenst te houden, verwacht mag worden dat deze de werknemer van een lijst voorziet waarin alle relaties zijn opgenomen die vallen onder de reikwijdte van het relatiebeding. Indien de werkgever zwaarwegende bezwaren heeft tegen de verstrekking van een dergelijke relatielijst, kan de werkgever er volgens de kantonrechter zelf voor kiezen om de werknemer te ontslaan uit zijn verplichtingen voortvloeiend uit het relatiebeding. De boodschap van de kantonrechter is duidelijk: of de werkgever houdt de werknemer aan het relatiebeding in welk geval hij de werknemer van een relatielijst dient te voorzien, óf de werkgever ontslaat de werknemer uit de verplichtingen uit het relatiebeding.  

Het is van belang dat partijen hierbij stilstaan op het moment dat er gesproken wordt over een beëindiging van het dienstverband, dit geldt zeker als partijen voornemens zijn om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. De inhoud van de relatielijst kan immers een belangrijk punt van onderhandeling zijn. Bovendien kan het latere discussies en eventuele procedures voorkomen.

Mocht u vragen hebben of advies wensen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. J-W. van Geen.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord