BASE Advocaten - The Litigation Firm

Grenzen aan vergoeding voor buitengerechtelijke kosten

Blogs 19 juli 2012

Op 1 juli 2012 treedt de Wet maximering incassokosten (32 418) in werking. Deze nieuwe wet normeert de vergoeding voor zogenaamde “buitengerechtelijke incassokosten” die schuldeisers bij hun debiteuren in rekening kunnen brengen.

Onder het begrip “buitengerechtelijke incassokosten” moet zowel worden verstaan de kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van een incassospecialist (bijvoorbeeld een deurwaarder of incassobureau) als kosten die een schuldeiser zelf maakt om er voor te zorgen dat zijn vordering door de debiteur betaald wordt zonder dat daar een gerechtelijke procedure aan te pas hoeft te komen. Aanmaningskosten vallen dus ook onder “buitengerechtelijke incassokosten”.

Per 1 juli 2012 mogen schuldeisers met geldvorderingen van maximaal EUR 25.000 een maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen die wordt berekend als percentage van de hoofdsom. De nieuwe regeling geldt alleen voor geldvorderingen van maximaal EUR 25.000 die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden.

De verdeling luidt als volgt:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

 

Voor de toepassing van de nieuwe wet is van belang vast te stellen of de debiteur kwalificeert als consument of niet. In het geval de debiteur een consument betreft, kan de schuldeiser onder de nieuwe regeling immers pas incassokosten in rekening brengen nadat er een aanmaning is verstuurd. Bij vorderingen op rechtspersonen is niet wettelijk voorgeschreven dat er eerst een aanmaning moet worden verstuurd voordat er incassokosten verschuldigd zijn.

Bovendien mag van de wettelijke maximale vergoeding niet bij overeenkomst worden afgeweken in het geval de debiteur een consument is. Dit kan gevolgen hebben voor algemene voorwaarden van schuldeisers. Bepalingen in algemene voorwaarden die ten nadele van consumenten afwijken van de nieuwe wettelijke regeling, zijn vanaf 1 juli 2012 nietig. Indien de debiteur geen consument is, geldt de wettelijke maximale vergoeding in beginsel ook, maar mogen partijen daar (ook ten nadele van de debiteur) bij overeenkomst van afwijken.

De nieuwe wet heeft dus gevolgen voor zowel schuldeisers als debiteuren. Mocht u aangaande dit artikel vragen hebben of advies wensen, neem dan gerust contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord