BASE Advocaten - The Litigation Firm

Pensioenontslagbeding in arbeidsovereenkomst mogelijk nietig

Nieuws 17 mei 2013

In veel arbeidsovereenkomsten is een beding opgenomen dat inhoudt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Tot voor kort stond dit beding niet ter discussie nu dit ook de leeftijd was per wanneer werknemers recht hadden op AOW. Per 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd echter trapsgewijs verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat het beding waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet meer samenloopt met de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit maakt dat een dergelijk beding in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Deze wet bepaalt namelijk dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen werknemers op grond van leeftijd, maar dat er een uitzondering geldt indien is bepaald dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Het gevolg hiervan is dat het beding dat inhoudt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, in beginsel niet rechtsgeldig is tenzij de werkgever een beroep kan doen op een andere objectieve rechtvaardigingsgrond. Een werkgever doet er dan ook verstandig aan om een in haar arbeidsovereenkomsten opgenomen pensioenontslagbeding aan te passen in die zin dat deze bepaalt dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Met deze wijziging kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord