BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava)

Nieuws 23 augustus 2013

Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) in werking getreden. Met deze wet legt het kabinet de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters neer bij de ex-werkgever. Vangnetters zijn werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte.

Voor werkgevers met meer dan 100 werknemers wordt de hoogte van de premie voor de ZW volledig afhankelijk van het aantal eigen ex-werknemers dat instroomt in de ZW. Ook de premie voor de WGA wordt met betrekking tot vangnetters volledig gedifferentieerd. Dit betekent dat ex-werkgevers van vangnetters individueel worden afgerekend op basis van het aantal ex-werknemers die ziek uit dienst treden en instromen in de ZW c.q. WGA. Voor werkgevers met 10-100 werknemers worden de premies voor de ZW en de WGA met betrekking tot vangnetters gedeeltelijk gedifferentieerd.

Daarnaast worden de uitkeringsrechten van werknemers beperkt  in hoogte en duur en wordt de re-integratieverplichting voor de vangnetter aangescherpt. De overheid beoogt met deze wetgeving de verzuimkosten met betrekking tot vangnetters terug te dringen.

Met name werkgevers die veel werknemers in dienst hebben met een tijdelijk dienstverband, zoals bijvoorbeeld uitzendbureaus, kunnen te maken krijgen met hogere kosten bij ziek uit diensttredende werknemers.

Er zijn een aantal dingen die werkgevers in ieder geval kunnen doen om (te) hoge kosten te voorkomen:

  • Binnenkort ontvangen werkgevers een overzicht van de ZW uitkeringen die het UWV in 2012 aan ex-werknemers heeft toegekend. Op basis van die gegevens worden de ZW en WGA premies voor 2014 bepaald. Werkgevers doen er goed aan deze goed te controleren en tijdig bezwaar te maken indien er onjuistheden zijn. De bezwaartermijn is namelijk maar 6 weken.
  • Het is zaak voor werkgevers met betrekking tot werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kritisch en pro-actief te zijn bij verzuim, teneinde te voorkomen dat een werknemer ziek uit dienst treedt.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met onze sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord