BASE Advocaten - The Litigation Firm

De klachtplicht bij een gebrekkige prestatie

Blogs 29 november 2013

Een aantal belangrijke arresten van de Hoge Raad van dit jaar (HR 8 februari 2013, LJN BY4600) laten zien dat de klachtplicht een belangrijke rol vervult in het Nederlandse verbintenissenrecht. Hoe zat het ook alweer als de schuldeiser niet (tijdig) klaagt over een gebrek in de prestatie? Een korte uiteenzetting.

De klachtplicht – het belang van tijdig klagen door een schuldeiser
De klachtplicht is neergelegd in artikel 7:23 BW (klachtplicht bij koop) en artikel 6:89 BW (klachtplicht bij alle andere verbintenissen). Op grond van deze artikelen moet er kort gezegd niet te lang worden gewacht met klagen als er een gebrek in de prestatie is ontdekt, of het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Wordt er niet tijdig geklaagd, dan kan dit grote gevolgen hebben, namelijk het vervallen van alle rechten en bevoegdheden. De ratio van de klachtplicht is immers gelegen in de bescherming van de schuldenaar.

Gebrek
Het tijdig klagen heeft betrekking op een gebrek in de prestatie. De vraag is aller-eerst wanneer iets aan te merken is als een gebrek. Bij het gebrek gaat het om een ondeugdelijke nakoming van de verbintenis door de schuldenaar. Het moet daarbij gaan om een feitelijk gebrek. Het kan daarbij gaan om verbintenissen tot het geven van zaken, maar bijvoorbeeld ook om verbintenissen tot het verrichten van financiële diensten. Als in het geheel niet wordt nagekomen, dan zijn de artikelen 6:89 en 7:23 BW niet van toepassing.

Wanneer is er tijdig geklaagd?
Maar, wanneer is er nu wel en wanneer niet sprake van tijdig klagen? Er is geen algemene regel die bepaalt welke termijnen moeten worden aangehouden voor het tijdig klagen. Per situatie zal bekeken moeten worden of iemand tijdig heeft geklaagd.
De volgende omstandigheden spelen daarbij een rol: - de aard en inhoud van de rechtsverhouding;
- de aard en inhoud van de prestatie;
- de aard van het gestelde gebrek in de prestatie;
- of de schuldenaar nadeel lijdt door het late tijdstip waarop de schuldeiser klaagt.

Conclusie
Een schuldeiser doet er verstandig aan zich tijdig te beklagen over een gebrek in de prestatie. Wanneer een schuldeiser zich niet tijdig beklaagt, loopt hij of zij het risico te worden geconfronteerd met verval van alle rechten en bevoegdheden. Er zal per geval beoordeeld moeten worden hoe lang de schuldeiser de tijd heeft om te klagen.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. R.T. de Weijer of een van de andere advocaten van onze sectie ondernemingsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord