BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoge Raad: bewijsbeslag in niet-IE zaken is mogelijk

Blogs 29 november 2013

Op 13 september jl. is door de Hoge Raad bevestigd dat bewijsbeslag in alle civiele zaken mogelijk is en niet alleen in zaken die zien op intellectueel eigendomsrecht (IE-zaken). Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat de mogelijkheid van bewijsbeslag slechts voor wat betreft IE-zaken is geregeld in de wet maar er ondertussen juist steeds vaker bewijsbeslag wordt gelegd in niet IE-zaken. Dat de lagere rechters het bewijsbeslag ook zonder wettelijke grondslag mogelijk achtten was dus bekend. Nu is gebleken dat de Hoge Raad het daarmee eens is.

Waarom is deze bevestiging van de Hoge Raad interessant? Omdat bewijsbeslag steeds vaker wordt toegepast in de praktijk. Dat komt door het essentiële belang van bewijs in een civiele procedure terwijl dat bewijs zich vaak bij de wederpartij of een derde bevindt. De wederpartij of derde zal deze stukken lang niet altijd vrijwillig willen overdragen, zeker niet als dat zijn of haar rechtspositie kan aantasten. Juist voor die situatie is bewijsbeslag een nuttig instrument gebleken. Door middel van bewijsbeslag kan namelijk afgifte van de bescheiden worden gevorderd, zonder dat de wederpartij (of de derde) de kans krijgt om de stukken te vervreemden of te vernietigen.

Om beslag te mogen leggen op bewijs dient eerst verlof te worden gevraagd bij de rechtbank, waarbij slechts in enkele gevallen de wederpartij zal worden gehoord op dit verzoek. Dit betekent dat de deurwaarder in de meeste gevallen onverwachts voor de deur staat bij degene die over de bescheiden beschikt, vergezeld van een (hulp)officier van justitie maar indien nodig ook met de slotenmaker, politie, een IT-team en andere medewerkers om beslag te leggen op bijvoorbeeld de server, telefoons en papieren administratie. De inbeslaggenomen bescheiden worden vervolgens opgeslagen door een (derde) partij die is gehouden aan geheimhouding. De eiser mag deze bescheiden pas inzien als de rechter zich heeft gebogen over (o.m.) de vraag of de eiser een rechtmatig belang heeft bij de afgifte ervan.

Het moge duidelijk zijn dat bewijsbeslag op veel manieren een ingrijpende exercitie is. Een succesvol bewijsbeslag kan het verschil maken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Daarnaast is het een doeltreffend middel gebleken om een minnelijke oplossing te bereiken omdat partijen eerder in staat zijn (al dan niet vrijwillig) hun rechtspositie te bepalen. Het is daarom goed om op de hoogte te zijn van de mogelijkheid tot het leggen van bewijsbeslag. Dat geldt evenzeer voor degene bij wie het beslag zou kunnen worden gelegd. Door de bevestiging van de Hoge Raad van 13 september jl. zou het bewijsbeslag weleens een hoge(re) vlucht kunnen nemen.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. I. Kriens of een van de andere advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord